ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΚΕΕ
Καλως ήλθατε στον δικτυακό τόπο του ΙΚΕΕ. Το Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών του ΑΠΘ είναι ένας χώρος συγκέντρωσης, διαφύλαξης και διάδοσης της ερευνητικής παραγωγής του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Διαχείρισης, την διαδικασία κατάθεσης, τους τρόπους επικοινωνίας καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες υπάρχουν στην σχετική σελίδα της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΑΠΘ.
Περιορισμός σε συλλογή:
Επιστημονικές Εργασίες Μελών ΔΕΠ ΑΠΘ (78,459)
Άρθρα σε περιοδικά  (40,639) Δημοσιεύσεις σε συνέδρια  (25,826) Βιβλία και λοιπές εκδόσεις  (10,949) Καλλιτεχνικό και Πολυμεσικό Έργο  (937) Μελέτες - Τεχνικές αναφορές  (108)
Διδακτορικές και Μεταπτυχιακές Διατριβές (20,099)
Διδακτορικές Διατριβές  (4,828) Μεταπτυχιακές Διατριβές  (12,255) Πτυχιακές Εργασίες  (3,016)
Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΑΠΘ (224)