Πτυχιακές Εργασίες

Πρόσφατες προσθήκες:
2017-04-12
13:32
Υπολογιστική μοντελοποίηση πτέρυγας αεροτομής NLF 1015 με ημιτονοειδή ακμή προσβολής / Λέτσιος Απόστολος  [2017]  [GRI-2017-19112]
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε με την χρήση της υπολογιστικής ρευστομηχανικής η επίδραση που έχει η παρουσία της ημιτονοειδούς ακμής προσβολής (tubercles) στην αεροδυναμική συμπεριφορά μιας πτέρυγας φυσικής στρωτής ροής, όπως η NLF 1015, σε χαμηλούς αριθμούς Re. Οι εξισώσεις Reynolds Averaged Navier - Stokes (RANS) επιλύθηκαν με την χρήση κατάλληλου εμπορικού λογισμικού, ενώ για την μοντελοποίηση της τύρβης χρησιμοποιήθηκαν 2 μοντέλα ιξώδους τύρβης [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-04-12
13:15
Μελέτη συστήματος κλιματισμού αστυνομικού λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού / Νικολάου Χρήστος  [2017]  [GRI-2017-19111]
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη συστήματος κλιματισμού αστυνομικού λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού μάρκας IVECO. Στο πρώτο μέρος περιγράφεται η λειτουργιά μιας κλιματιστικής μονάδας σε λεωφορείο καθώς και τα επί μέρους εξαρτήματα και μηχανισμοί που την απαρτίζουν. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-04-12
13:03
Ασφαλείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές / Σουλεμέτσης Χρήστος  [2017]  [GRI-2017-19110]
Η ασφαλής οδική μεταφορά όλων των φορτίων και όχι αποκλειστικά των επικίνδυνων, αποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας τόσο για τους επαγγελματίες οδηγούς των εμπορικών φορτηγών οχημάτων,όσο και για το σύνολο της κοινωνίας,καθώς συμβάλλει στην πρόληψη ατυχημάτων,τα οποία κοστίζουν σε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.Συνεπώς,όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν οικονομικό και γενικότερο όφελος από την ασφαλή διεκπεραίωση της οδικής μεταφοράς των διάφορων εμπορευμάτων. Για να μπορέσει μια οδική εμπορευματική μεταφορά να θεωρηθεί ασφαλής πρέπει να πραγματοποιηθεί προηγουμένως μία σειρά συγκεκριμένων ενεργειών.Αρχικά,πρέπει να επιλεχθεί το κατάλληλο όχημα,το οποίο θα έχει την απαιτούμενη αντοχή και θα ανταποκρίνεται στις διάφορες ιδιαιτερότητες του φορτίου.Στη συνέχεια,το φορτίο πρέπει να τοποθετηθεί πάνω στην πλατφόρμα του οχήματος τηρώντας κάποιες γενικές οδηγίες ως προς τον τρόπο διάταξής του.Μετά την φόρτωση ακολουθεί η πρόσδεση του φορτίου.Αφού επιλεχθούν τα κατάλληλα μέσα και ο κατάλληλος τρόπος πρόσδεσης για κάθε ομάδα φορτίου,στη συνέχεια πρέπει να υπολογιστεί ο απαιτούμενος αριθμός προσδέσεων που θα προσφέρει πλήρη ακινητοποίηση του φορτίου.Τέλος,πριν το όχημα ξεκινήσει για τον προορισμό του,πρέπει να πραγματοποιηθεί ένας έλεγχος για να διαπιστωθούν πιθανές αποκλίσεις των παραπάνω ενεργειών από τις γενικές οδηγίες ασφάλισης. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-04-12
12:57
Θερμικά – Ψυκτικά φορτία και ενεργειακές απαιτήσεις για θέρμανση και ψύξη σε κτίρια κατοικιών στις τέσσερις (4) κλιματικές ζώνες της Ελλάδας / Σουρλαντζής Δημήτριος  [2017]  [GRI-2017-19109]
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων στα θερμικά και ψυκτικά φορτία, καθώς και στη κατανάλωση ενέργειας, σε κτίρια κατοικιών. Για το σκοπό αυτό ένα τριώροφο κτίριο κατοικιών, μελετάται με τρεις διαφορετικούς τρόπους θερμικής προστασίας, δηλαδή α) σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ.(είναι σε ισχύ από το 2010), β) σύμφωνα με τον Κανονισμό Θερμομόνωσης Κτιρίων (Κ.Θ.Κ. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-04-12
12:29
Αεροδυναμική παραγωγή του ήχου και η επίδραση του στην αεροακουστική συμπεριφορά του αεροπορικού κινητήρα Αντίστροφα Περιστρεφόμενου Ανοιχτού Ρότορα / Κάββαλος Μαυρουδής  [2017]  [GRI-2017-19108]
Κύριος σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη του ήχου ως ένα φυσικό φαινόμενο και πως αυτό συνδέεται με την ανάπτυξη των αεροπορικών κινητήρων. Η μελέτη για την αεροδυναμική παραγωγής του ήχου είχε αρχίσει απο το 1971 όταν και οι πατέρες της ακουστικής Ffowcs Williams και Hawkings προσπάθησαν να συνδέσουν την επιστήμη της φυσικής με αυτήν της μηχανικής για το πως παράγεται ο ήχος σε μια δέσμη (jet) [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-04-12
12:06
Κριτική αξιολόγηση συστημάτων σύνθετων δεικτών και μέθοδοι αποτίμησης αστικής αειφορίας / Ζαφειριάδης Αλέξανδρος  [2017]  [GRI-2017-19106]
Η οικονομική δραστηριότητα οδηγεί σε πιέσεις τις αστικές περιοχές τόσο όσον αφορά το περιβάλλον αλλά και την ευημερία των πολιτών. Τα πλαίσια εκτίμησης αειφορίας και οι μέθοδοι αξιολόγησης μπορούν να βοηθήσουν στη βέλτιστη λήψη αποφάσεων και χάραξης πολιτικής για την επίτευξη της αειφορίας. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-04-12
11:52
Μελέτη της θερμοκρασιακής συμπεριφοράς του εδάφους με τιμές της ΕΜΥ σε σταθμούς της Νοτίου Ελλάδος / Σιδηρόπουλος Ιωάννης, Τσιγαρά Ειρήνη  [2017]  [GRI-2017-19105]
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της θερμοκρασιακής συμπεριφοράς του εδάφους στις περιοχές της Ανδραβίδας, Άργους, Βέλου, Ιεράπετρας, Καλαμάτας, Πύργου, Τρίπολης και Τυμπακίου. Η μελέτη αυτή αφορά την επεξεργασία της θερμοκρασίας εδάφους στα βάθη 2,5,10,20,50 και 100cm, για όλες τις περιοχές αντίστοιχα, κατά την περίοδο 1999-2003, καθώς και τη συσχέτιση αυτής με την επικρατούσα θερμοκρασία αέρα στις υπό μελέτη περιοχές. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-04-12
11:46
Διερεύνηση της εφοδιαστικής αλυσίδας του νωπού κοτόπουλου με τη χρήση της δυναμικής συστημάτων / Κεσίδης Αλέξανδρος  [2017]  [GRI-2017-19104]
Στην εργασία αυτή μελετήσαμε την εφοδιαστική αλυσίδα του νωπού κοτόπουλου. Η περιορισμένη διάρκεια ζωής του προϊόντος στο ράφι αυξάνει τον κίνδυνο να μείνουν απούλητα προϊόντα και επομένως να αχρηστευτούν. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-04-11
10:31
Ανάλυση μικροκλίματος αστικής περιοχής και προτάσεων ανάπλασης της / Παπαζώτος Γεώργιος  [2017]  [GRI-2017-19076]
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας, είναι η μελέτη του αστικού μικροκλίματος μίας κεντρικής περιοχής του δήμου Θεσσαλονίκης. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε για μία τυπική μέρα καύσωνα, την 08/08/12, ενώ, για την εκπόνηση της μελέτης, χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα προσομοίωσης μικροκλιματικών συνθηκών, ENVI-met v.4 [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-04-11
10:17
Σχεδιασμός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος / Σιώπης Νικόλαος  [2017]  [GRI-2017-19074]
Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός ενός αυτόνομου και φορητού φωτοβολταϊκού συστήματος. Το σύστημα παρουσιάζει ισχύ 1.5 kWp με φωτοβολταϊκά κελιά απόδοσης 21.5%. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές