Graduate Theses

Latest additions:
2017-02-13
09:53
Προπόνηση - ιδιαιτερότητες και προβλήματα σε δρόμους ταχύτητας γυναικών / Χριστοφορίδης Μάριος  [2017]  [GRI-2017-18471]
Η εργασία δεν αποτελεί μια έρευνα, αλλά βασίζεται πάνω σε στοιχεία της βιβλιογραφίας. Λαμβάνει υπόψη διάφορες γνώμες, πορίσματα, αξιώματα τα οποία, αφού τα αναφέρει, τα συγκρίνει και ως συνέπεια βγάζει ορισμένα συμπεράσματα. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Detailed record - Similar records
2017-02-06
10:00
Hεκπαίδευση των ατόμων με προβλήματα όρασης και η συμμετοχή τους σε φυσικές δραστηριότητες και σε αθλήματα του κλασσικού αθλητισμού / Αλβανοπούλου Θεανώ  [2016]  [GRI-2017-18409]
Πολλά είναι τα άτομα με τύφλωση που καθημερινά αντιμετωπίζουν δυσκολίες και διαφόρων ειδών προβλήματα, σε κοινωνικό, ψυχολογικό και γνωστικό τομέα. Διαρκώς χρειάζονται στήριξη και βοήθεια από συνανθρώπους ή από τεχνικά μηχανήματα για να μπορούν να σταθούν ισάξια και με θάρρος στο κοινωνικό σύνολο και να έχουν ίσες ευκαιρίες όπως, η οικογένεια τους και οι φίλοι τους [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Detailed record - Similar records
2016-11-29
12:19
Ανάκτηση θερμότητας σε συστήματα κλιματισμού με εναλλάκτη θερμότητας αέρα-αέρα: συγκριτική ενεργειακή μελέτη για τις 4 κλιματικές ζώνες ατην Ελλάδα / Τηγανίτης Ιωάννης  [2016]  [GRI-2016-17922]
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη σκοπιμότητας της ενσωμάτωσης ενός εναλλάκτη θερμότητας αέρα-αέρα σε συστήματα κλιματισμού με σκοπό την ανάκτηση ενέργειας. Για τη μελέτη επιλέγεται ως κτίριο ένα πανεπιστημιακό αμφιθέατρο και οι υπολογισμοί γίνονται σε τέσσερις αντιπροσωπευτικές πόλεις των κλιματικών ζωνών Α, Β, Γ, Δ, συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και τη Φλώρινα αντίστοιχα. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Detailed record - Similar records
2016-11-29
11:27
Συστήματα θέρμανσης με λέβητες συμπύκνωσης: Ενεργειακή ανάλυση σε κτίριο κατοικιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη / Πίτσαβου Φανή  [2016]  [GRI-2016-17921]
Η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας έχει λάβει απειλητικές διαστάσεις τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον ίδιο τον άνθρωπο. Ένας από τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας που συμβάλλει στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι η καύση ορυκτών καυσίμων για τη θέρμανση και ψύξη κτιρίων. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Detailed record - Similar records
2016-11-29
11:16
Ενεργειακή προσομοίωση μονοκατοικίας και υπολογισμός του Ανθρακικού της Αποτυπώματος / Μουταφτσής Τραϊανός  [2016]  [GRI-2016-17920]
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ενεργειακή προσομοίωση μονοκατοικίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, με τελικό σκοπό τον υπολογισμό του Ανθρακικού της Αποτυπώματος, αλλά και τρόπους για μετατροπή της σε Κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας. Στο πρώτο μέρος, το πιο θεωρητικό από τα δύο της εργασίας, καταγράφεται τόσο το γενικότερο πρόβλημα του φαινομένου του θερμοκηπίου όσο και τα διάφορα μέτρα, οι νόμοι και οι μηχανισμοί με σκοπό την αντιμετώπισή του. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Detailed record - Similar records
2016-11-29
11:03
Κινηματική και δυναμική ανάλυση μηχανισμού αυτόματης θύρας ανελκυστήρα / Κακαλέτσης Σωτήριος  [2016]  [GRI-2016-17919]
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μοντελοποίηση μηχανισμού αυτόματης θύρας ανελκυστήρα, σε λογισμικό προσομοίωσης συστημάτων multi-body. Ιδιαίτερο κατασκευα-στικό χαρακτηριστικό του μηχανισμού είναι η χρήση οδοντωτού ιμάντα ως μέσο μετάδοσης της ισχύος και η διακλάδωσή της ώστε δύο ανεξάρτητες λειτουργίες-κινήσεις του μηχανισμού (ασφάλιση και άνοιγμα) να πραγματοποιούνται από μοναδικό ενεργοποιητή (ηλεκτρικός κινητήρας) [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Detailed record - Similar records
2016-11-29
10:36
Καταγραφή του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα / Τσιαντούλα Αικατερίνη  [2016]  [GRI-2016-17918]
Στη παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η ενεργειακή φτώχεια αφορά ένα αυξανόμενο αριθμό νοικοκυριών, που έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην ενέργεια ή αδυνατούν να πληρώσουν για την ενέργεια, κυρίως λόγω ανεπαρκούς θερμομόνωσης, χαμηλού εισοδήματος και υψηλού κόστους ενέργειας. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Detailed record - Similar records
2016-11-29
10:28
Ηλιακό σύστημα για την θέρμανση και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε κτίριο κατοικίας / Βαβούρας Στέργιος  [2016]  [GRI-2016-17917]
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής με τίτλο <<Ηλιακό Σύστημα για την Θέρμανση και την Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης σε Κτίριο Κατοικίας>>, είναι η μελέτη και στην συνέχεια διαστασιολόγηση ενός ηλιοθερμικού συστήματος συνδυασμένης λειτουργίας για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης σε ένα κτίριο κατοικίας, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η απόδοση του συστήματος εξετάζεται σε σύγκριση με την απόδοση ενός κοινού συμβατικού συστήματος με λέβητα φυσικού αερίου με την χρήση του προσoμοιωτικού εργαλείου Polysun.
Subject of this diploma entitled: ‘’solar system for space heating and DHW production for residential building’’, is the study kai then the sizing of a combined solar system for space heating and DHW loads covering in residential building in the city of Thessaloniki. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Detailed record - Similar records
2016-11-29
10:18
Αναλυτικός και πειραματικός προσδιορισμός της ταλαντωτικής συμπεριφοράς πολυμερικών υλικών / Τρουμπούνης Κωνσταντίνος  [2016]  [GRI-2016-17916]
Για τον προσδιορισμό των δυναμικών ιδιοτήτων πολυμερικών υλικών με υψηλή απόσβεση είναι απαραίτητη η εφαρμογή ενός μαθηματικού μοντέλου το οποίο βασίζεται στα πειραματικά δεδομένα ταλαντωτικών μετρήσεων. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός αλγορίθμου για τον αναλυτικό-πειραματικό προσδιορισμό των συναρτήσεων μετάδοσης για πολυμερικά σύνθετα υλικά. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Detailed record - Similar records
2016-11-28
11:27
6 μήνο πρόγραμμα έμπειρου ασκουμένου με σκοπό μυϊκή ενδυνάμωση (μυϊκή υπερτροφία / Τοπουζάκη Μαγδαληνή  [2016]  [GRI-2016-17887]
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση ενός 6μηνου προγράμματος έμπειρου ασκούμενου με σκοπό την μυϊκή ενδυνάμωση (μυϊκή υπερτροφία). Αρχικά θα αναλύσουμε τον ορισμό του έμπειρου ασκούμενου και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο διαχωρισμός [...]

Detailed record - Similar records