Graduate Theses

Derniers ajouts:
2017-03-27
10:54
Πειραματική μελέτη της καταλυτικής υδρο-αποξυγόνωσης της γλυκερόλης σε μονάδα συνεχούς ροής / Σιταρένιος Σπυρίδων  [2017]  [GRI-2017-18926]
Η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και η ραγδαία βιομηχανική ανάπτυξη έχουν οδηγήσει σε αύξηση των παγκόσμιων ενεργειακών απαιτήσεων, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την χρήση των ορυκτών καυσίμων. Η εκτεταμένη χρήση των περιορισμένων αποθεμάτων τους έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή ρυπογόνων ενώσεων, οι οποίες έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα και το περιβάλλον. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires
2017-03-27
10:47
Βέλτιστος σχεδιασμός και χρονοπρογραμματισμός παραγωγής ενεργειακών μικροδικτύων / Γιαννακάκης Μύρων  [2017]  [GRI-2017-18925]
Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύσσεται ένα μαθηματικό μοντέλο βελτιστοποίησης μεικτού-ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού για τον βέλτιστο σχεδιασμό και χρονοπρογραμματισμό παραγωγής ενεργειακών μικροδικτύων. Οι μονάδες παραγωγής ενέργειας του μικροδικτύου είναι τεχνολογίες που χρησιμοποιούν καύσιμο ως πρώτη ύλη (μικροτουρμπίνες, κυψέλες καυσίμου κ.α.) καθώς και μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικές και φωτοβολταϊκά). [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires
2017-03-27
10:42
Ανάκτηση ινδίου απο LCD οθόνες / Κοκοτσάκης Νικόλαος  [2017]  [GRI-2017-18924]
Η ανακύκλωση των σπάνιων γαιών και των κρίσιμων πρώτων υλών αποτελεί σημαντικό κομμάτι για την παγκόσμια βιομηχανία καθώς ανακτά υλικά τα οποία κατέχουν σημαντική οικονομική σπουδαιότητα και χαμηλή περιεκτικότητα στον φλοιό της γης. Το ίνδιο αποτελεί ένα από αυτά τα στοιχεία και η ανάκτηση του κυρίως από τις οθόνες LCD αποτελεί πειραματική διαδικασία μείζονος σημασίας καθώς στις οθόνες αυτές χρησιμοποιείται το 56 % της παγκόσμιας εξαγωγής ινδίου. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires
2017-03-27
10:35
Καταλυτικός οζονισμός του 4-χλωροβενζοϊκού οξέως και της βενζοτριαζόλης / Μεταξάκης Γεώργιος  [2017]  [GRI-2017-18923]
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει πρωταρχικό σκοπό να προσεγγίσει και στη συνέχεια να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που δημιουργείται στα παγκόσμια αποθέματα του νερού από τη ρύπανση με οργανικούς ρύπους. Ειδικότερα, οι οργανικοί ρύποι που καταλήγουν στα αποθέματα του νερού έχουν πολύ μικρή συγκέντρωση (μερικά μg/L). [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires
2017-03-24
11:17
Στρατηγικές ελέγχου της ισορροπίας σε εξωτερικά προκαλούμενες διαταραχές. / Δήμητρα Μαυρίδη  [2017]  [GRI-2017-18915]
Στην παρούσα βιβλιογραφική έρευνα μελετήθηκαν οι στρατηγικές ελέγχου της ισορροπίας σε εξωτερικά προκαλούμενες διαταραχές. Επίσης, για να διεξαχθεί σωστά κι ολοκληρωμένα αυτή η μελέτη, αντλήθηκαν πληροφορίες από εννιά έρευνες. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires
2017-03-23
10:06
Ασκηση και καρκίνος του μαστού / Παπαδάκη Ευρύκλεια  [2017]  [GRI-2017-18903]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires
2017-03-21
12:03
<< Η ανάπτυξη του παιδιού και ο ρόλος της άσκησης >> / : Τυριτίδου Ελευθερία  [2017]  [GRI-2017-18883]
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ρόλο που διαδραματίζει η άσκηση στην ανάπτυξη των παιδιών από τη βρεφική έως την παιδική ηλικία των 6 ετών. Τελικός στόχος είναι η ανάδειξη της πολύτιμης συνεισφοράς της άσκησης ευρύτερα στη ζωή των παιδιών, με άξονα την σωματική και ψυχική τους υγεία. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires
2017-03-21
09:32
«Η αγωνιστική εξέλιξη των Ελλήνων κολυμβητών και κολυμβητριών που γεννήθηκαν το 1992 από την πρώτη αγωνιστική κατηγορία μέχρι την OPEN σε όλα τα αγωνίσματα του ελευθέρου» / Ακτύπης Κωνσταντίνος  [2017]  [GRI-2017-18880]
Η κολύμβηση είναι ένα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον άθλημα το οποίο συμπεριλήφθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1896 και από τότε έγινε αρκετά δημοφιλές και αγαπητό. Είναι μια ευεργετική άσκηση που ωφελεί σώμα και πνεύμα σε όλες τις ηλικίες και ακόμα περισσότερο ωφέλιμη είναι για τα παιδιά στα οποία και τα τελευταία χρόνια έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires
2017-03-21
09:16
Αξιολόγηση της δύναμης σε αθλήτριες ποδοσφαίρου / Καραμίγκου Αικατερίνη  [2017]  [GRI-2017-18879]
Το γυναικείο ποδόσφαιρο έχει αρχίσει να αναπτύσσεται σημαντικά τα τελευταία χρόνια και ειδικά στη χώρα μας. Η παρακάτω διπλωματική εργασία αφορά το επίπεδο της απόδοσης της δύναμης σε αθλήτριες ποδοσφαίρου. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires
2017-03-20
14:21
Υπολογιστική μελέτη της ροής μη-Νευτωνικών ρευστών σε μ-αγωγό με διαμόρφωση / Χατζηελευθερίου Βασίλειος-Αλέξανδρος  [2017]  [GRI-2017-18878]
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της ροής μη-Νευτωνικών ρευστών (τα οποία ακολουθούν το μοντέλο Casson) μέσα σε έναν μ-αγωγό τετραγωνικής διατομής με εμπόδιο. Τελικός στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης που έχει η μη-Νευτωνική συμπεριφορά των ρευστών και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του εμποδίου στο μήκος ανακυκλοφορίας μετά το εμπόδιο, καθώς και η διατύπωση ενός γενικευμένου συσχετισμού για την πρόβλεψή του. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires