Άρθρα σε περιοδικά

Πρόσφατες προσθήκες:
2017-03-24
22:26
Η περιφερειακή διοικητική οργάνωση της βυζαντινής Μακεδονίας και η θέση, o genius loci και οι τίτλοι της Θεσσαλονίκης (4ος - 9ος αι.) / Λεβενιώτης Γεώργιος  [2017]  [IKEEART-2017-384]
External link: Clio TurbataDownload fulltext

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-03-24
17:12
Ζητήματα αναφορικά με τη δυνατότητα γενικευμένης αναγνώρισης του δικαιώματος αποκατάστασης της ζημίας των καταναλωτών από καταχρηστικούς ΓΟΣ μέσω συλλογικής αγωγής (άρθρ. 10 §16 περ. δ΄ Ν.2251/1994) / Δέλλιος Γεώργιος  [2015]  [IKEEART-2017-383]
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-03-24
17:02
Η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας ως προϋπόθεση για την υπαγωγή του υπερχρεωμένου εγγυητή στη διαδικασία του Ν. 3869/2010 / Δέλλιος Γεώργιος  [2014]  [IKEEART-2017-382]
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-03-21
15:38
Ζητήματα αναφορικά με τη δυνατότητα γενικευμένης αναγνώρισης του δικαιώματος αποκατάστασης της ζημίας των καταναλωτών» από καταχρηστικούς ΓΟΣ μέσω συλλογικής αγωγής / Δέλλιος Γεώργιος  [2015]  [IKEEART-2017-381]
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-03-17
17:52
Socio-cultural appraisals on the Greek non-compulsory secondary education:: An analysis on the education provided for the immigrant foreigh and the repatriated pupils. / Liampas Anastasios, Tourtouras Christos, Kaskaris I.  [2007]  [IKEEART-2017-380]
On the basis of an empirical sociological research project, still in progress, we will draw on a series of critical issues raised on the promise and possibility of the cultural studies in education: to get below the surface, to enhance theory or even to contribute at the level of institutional/political interference towards the central theme concerning the ways that the social reality relates to educational inequalities. The first part of the paper illustrates the parameters of the research conducted on immigrant foreign and repatriated pupils pupils’ education in the state schools of non-compulsory Secondary Comprehensive/General and Vocational Education (16 to 18 years of age) in the prefecture of Thessaloniki (the most populated region in Northern Greece). [...]
External link: External LinkDownload fulltext

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-03-17
17:23
Δείκτες ποιότητας στο σχολείο και κοινωνική αναπαραγωγή. / Λιάμπας Αναστάσιος  [2002]  [IKEEART-2017-379]
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-03-17
16:58
Εκπαίδευση και κοινωνικός αποκλεισμός στα Δημοτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης την περίοδο 1974-1986. / Λιάμπας Αναστάσιος  [2002]  [IKEEART-2017-378]
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-03-17
12:02
Ευέλικτη ζώνη και μέθοδος project. / Γρόλλιος Γεώργιος, Λιάμπας Αναστάσιος  [2001]  [IKEEART-2017-377]
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-03-16
15:52
Psychosocial factors and traumatic dental injuries among adolescents / Baxevanos K., Topitsoglou Vasiliki, Menexes G., Kalfas Sotirios  [IKEEART-2017-376]
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-03-16
15:49
Tooth wear in community-dwelling elderly Greeks / Kaklamanos EG, Charalampidou M., Menexes G., Makrygiannakis M. et al.  [IKEEART-2017-375]
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές