Μελέτες - Τεχνικές αναφορές

Πρόσφατες προσθήκες:
2017-03-18
23:34
Equal opportunities and collective bargaining in the European Union: Selected agreements from Greece (phase III): WP/97/17/EN / Kravvaritou Panagiota, Kourtis Vasileios, Kadiyannaki Zinovia  [1997]  [IKEERPT-2017-004]
The study contains an illustation of some "good" collective agreements which promote equal opportunities in Greece. The agreements selected after research conducted in the framework of the major research project on "Equal opportunities and Collective bargaining in the European Union" that has been conducted by the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions co-funded by the DG-V of the European Commission.
Παρουσίαση ορισμένων «καλών» συλλογικών συμβάσεων που προωθούν την ισότητα ευκαιριών στην Ελλάδα. [...]
External link: External LinkDownload fulltext

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-02-16
16:12
Literature review: Compliance/lifestyle change factors / Livitckaia Kristina, Chouvarda Ioanna  [2016]  [IKEERPT-2017-003]
This literature review on compliance/lifestyle change factors has been conducted within the Connected Health Early Stage Researcher Support System (CHESS) project; under the framework of Marie Skłodowska-Curie grant agreement NO. 676201 for the Work package 2. [...]
External link: ZenodoDownload fulltext

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-02-03
10:25
Έρευνα και ανάπτυξη συστήματος δομικών στοιχείων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με Εφαρμογή κριτηρίων ολοκληρωμένης προστασίας του κτιριακού κελύφους και σχεδιασμού κύκλου ζωής,(συντ.τίτλου: SYNERGY): Τελική έκθεση ολοκλήρωσης του έργου / Μπίκας Δημήτριος, Αραβαντινός Δημήτριος, Μπανιωτόπουλος Χαράλαμπος, Οικονόμου Νικόλαος et al.  [2015]  [IKEERPT-2017-002]
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-02-03
10:18
Μελέτη αντοχής και λειτουργικότητας φερόντων πλαισίων αλουμινίου για φωτοβολταϊκά συστήματα: τεχνικό εγχειρίδιο / Μπανιωτόπουλος Χαράλαμπος, Νικολαΐδης Θεμιστοκλής  [2010]  [IKEERPT-2017-001]
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2016-12-06
19:20
Ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Μουσείο Εκμαγείων κατά τη τριετία 2010-2012 / Στεφανίδου-Τιβερίου Θεοδοσία, Καζακίδη Ναταλία  [2012]  [IKEERPT-2016-009]
External link: FulltextDownload fulltext

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2016-12-06
19:05
Οι δραστηριότητες στο Μουσείο Εκμαγείων κατά την τετραετία 2013-2016 / Στεφανίδου-Τιβερίου Θεοδοσία, Καζακίδη Ναταλία  [2016]  [IKEERPT-2016-008]
Δημοσιευμένο πλήρες κείμενο/Published Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! , External link: Μουσείο Εκμαγείων ΑΠΘDownload fulltext

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2016-12-05
15:16
Έρευνα και ολοκληρωμένη παρέμβαση για την κοινωνική ενσωμάτωση μιας μείζονος κοινωνικά ευάλωτης ομάδας: ψυχολογικό προφίλ/ ψυχοπαθολογία, προφίλ δεξιοτήτων, διάγνωση αναγκών και ανάπτυξη προγραμμάτων για την κατάρτιση-reskilling και την ψυχολογική υποστήριξη προς την επαν-ενσωμάτωση των «νέων ανθρώπων εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (ΝEETs) / Κυρίδης Αργύριος, Παπαδάκης Νίκος, Χριστοδούλου Αναστασία-Χαρίκλεια, Τσιούμης Κωνσταντίνος et al.  [2016]  [IKEERPT-2016-007]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2016-08-19
19:27
Report on the analysis of eight (8) samples of carbonate rocks from Flamouria area of Kozani Municipality (Municipal section of Ellispontos / Local Community of Koilada) (in Greek) / Τσιραμπίδης Ανανίας, Φιλιππίδης Ανέστης, Καντηράνης Νικόλαος, Τζάμος Ε.  [2016]  [IKEERPT-2016-006]
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2016-04-26
11:18
Balancing a double inverted pendulum using optimal control and Laguerre functions / Moysis Lazaros  [2016]  [IKEERPT-2016-005]
The problem of stabilization of a double inverted pendulum mounted on a cart is presented. This highly unstable sy stem is linearized around its equilibrium and then is kept in an upright position using two different methods. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2016-03-28
13:11
Εξισορρόπηση διπλού ανάστροφου εκκρεμούς με τη χρήση Προβλεπτικού Ελέγχου και συναρτήσεων Laguerre / Μωϋσής Λάζαρος  [2015]  [IKEERPT-2016-004]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές