About PhD Theses
The PhD Theses collection contains all students' theses defended at the institute. The collection starts from 2002.

PhD Theses

Latest additions:
2017-04-21
13:37
Μελέτη των μορφολογικών και ποιοτικών αλλαγών στον καρπό εμβολιασμένων φυτών κολοκυθιού με ολιστικές τεχνολογίες / Ξανθοπούλου Αλίκη Η.  [2017]  [GRI-2017-19159]
Η γενετική βάση του μεγέθους και του σχήματος των καρπών στα φυτά διερευνήθηκε για πρώτη φορά στα λαχανικά και ταυτοποιήθηκαν τα γονίδια που συνδεόνται με τη μορφολογία των καρπών. Σήμερα υπάρχουν πολλές βάσεις δεδομένων που παρέχουν πληροφορίες για το γονιδίωμα της τομάτας, του αγγουριού, του πεπονιού και του αγγουριού, σε αντίθεση με τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων για το κολοκύθι που είναι περιορισμένες. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Detailed record - Similar records
2017-04-20
12:51
Η επίδραση της αντιυπερτασικής αγωγής και μεταβολικών παραγόντων στη νεφρική λειτουργία υπερτασικών ασθενών σε χρόνια παρακολούθηση / Πτηνοπούλου Αναστασία Γ.  [2017]  [GRI-2017-19158]
Η διαφορά στην αποτελεσματικότητα των αντιυπερτασικών φαρμάκων και των συνδυασμών τους έχει μελετηθεί σε πολλές τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές, οι οποίες όμως είναι συχνά πολύπλοκες, με μεγάλο κόστος, και γίνονται υπό ελεγχόμενες συνθήκες, με αυστηρά προκαθορισμένα πρωτόκολλα ένταξης, θεραπείας και παρακολούθησης των ασθενών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση της αποτελεσματικότητας της φαρμακευτικής αγωγής. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Detailed record - Similar records
2017-04-20
08:32
Το εκπαιδευτικό έργο των ισραηλιτικών κοινοτήτων της Θεσσαλίας από το 1930 μέχρι σήμερα / Μιχαλοπούλου Ελένη Α.  [2014]  [GRI-2017-19157]
Σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής είναι η παρουσίαση του εκπαιδευτικού έργου των ισραηλιτικών κοινοτήτων της Θεσσαλίας από το έτος 1930 μέχρι σήμερα, καθώς και της πορείας του 8ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας. Εστιάζει στην τεκμηρίωση με βάση τα στοιχεία της τοπικής ιστορίας και την αξιοποίηση των αρχειακών πηγών. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Detailed record - Similar records
2017-04-12
12:18
Η γεωλογική δομή, η κινηματική της παραμόρφωσης και η γεωτεκτονική εξέλιξη των ορεινών όγκων Πάικου και Τζένας (Κεντρική Μακεδονία) / Κατριβάνος Εμμανουήλ Δ.  [2017]  [GRI-2017-19107]
Τα τεκτονοστρωματογραφικά πεδία Πάικου και Τζένας βρίσκονται στο κεντρικό τμήμα της ζώνης Αξιού, μεταξύ των οφιολιθικών υποζωνών Αλμωπίας και Παιονίας. Τα δύο αυτά πεδία ταυτίζονται τεκτονοστρωματογραφικά και το καθένα απ’ αυτά αποτελείται από μία πολύπλοκη στήλη τεκτονικών καλυμμάτων με ποικίλες ενότητες. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Detailed record - Similar records
2017-04-07
12:53
Συσχέτιση περιφερικής διαβητικής νευροπάθειας με την ισχαιμία του μυοκαρδίου, τα επίπεδα ενεργότητας της τελομεράσης και η αποκοκκίωση των σιτευτικών κυττάρων στο διαβητικό έλκος / Μπαλτζής Δημήτριος Γ.  [2017]  [GRI-2017-19034]
Εισαγωγή: Η περιφερική διαβητική νευροπάθεια (ΠΔΝ) είναι μια από τις συχνότερες επιπλοκές του διαβήτη και έχει συσχετισθεί με την καρδιαγγείακή νόσο, η οποία αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου των διαβητικών. Επιπλέον είναι η κύρια αιτία ανάπτυξης ελκών στα κάτω άκρα των διαβητικών οδηγώντας σε ακρωτηριασμούς. [...]
(RESTRICTED) Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Detailed record - Similar records
2017-04-06
13:46
Η Διάχυση Γνώσης και Καινοτομίας με τη χρήση των Πολύπλοκων Κοινωνικών Δικτύων / Moussa Bachar N.  [2017]  [GRI-2017-19016]
Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη της διάχυσης της γνώσης η οποία είναι ένα σύγχρονο ερευνητικό πεδίο μεγάλου ενδιαφέροντος, τόσο για τον οργανιμό όσο και για τον ακαδημαϊκό κόσμο. Στις μέρες μας, ο τρόπος με τον οποίο διάφοροι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί διαχειρίζονται τη διάχυση της γνώσης καθορίζει την επιτυχία ή την αποτυχία τους. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Detailed record - Similar records
2017-04-06
13:31
Ο Ελληνισμός του Μονάχου κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα ως φορέας της γερμανικής γυμναστικής στο νεοελληνικό κράτος / Παπαδόπουλος Γεώργιος Ε.  [2016]  [GRI-2017-19015]
Από τα βυζαντινά χρόνια υπήρχαν πολιτικές, πολιτισμικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ γερμανικών λαών και της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Στα δύσκολα χρόνια του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, στο πρόσωπο του βασιλιά της Βαυαρίας Λουδοβίκου Α΄ οι Έλληνες βρήκαν τον πιο ένθερμο συμπαραστάτη. [...]
(RESTRICTED) Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Detailed record - Similar records
2017-03-31
12:07
Η εθνικολαϊκιστική δεξιά στην Ελλάδα και την Ευρώπη στη στροφή του 21ου αιώνα / Ηλιαδέλη Αναστασία Ε.  [2017]  [GRI-2017-18964]
Η διατριβή εξετάζει την ιδεολογική και πολιτική φυσιογνωμία των κομμάτων της νέας άκρας δεξιάς που εμφανίστηκαν στην Ελλάδα και την Ευρώπη στην καμπή του 21ου αιώνα, με ιδιαίτερη επικέντρωση στην περίοδο 2009-2016. Η υπόθεση εργασίας είναι αν η ερμηνευτική κατηγορία του εθνικολαϊκισμού είναι η πλέον κατάλληλη για να ερμηνεύσει την εκφερόμενη ιδεολογικο-πολιτική «προσφορά» αυτών των κομμάτων. [...]
(RESTRICTED) Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Detailed record - Similar records
2017-03-30
09:36
Η πολιτική προμηθειών στα ελληνικά νοσοκομεία / Κοματάς Θεόδωρος Αντ.  [2016]  [GRI-2017-18933]
Οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών των νοσοκομείων είναι ένας κρίσιμος τομέας της οικονομίας και, στις περισσότερες χώρες, ελέγχεται μέσω της εφαρμογής κανονιστικών πλαισίων λειτουργίας. Το εθνικό δίκαιο στις περισσότερες χώρες ρυθμίζει τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της απάτης, της κατασπατάλησης, της διαφθοράς και του τοπικού προστατευτισμού. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Detailed record - Similar records
2017-03-28
13:49
Διδακτικές παρεμβάσεις για μαθηματική γενίκευση σε παιδιά ηλικίας 5-7 χρόνων / Παπαδοπούλου Ευαγγελία Χ.  [2017]  [GRI-2017-18929]
Στη Διδακτική των Μαθηματικών, είναι γενικά αποδεκτό ότι η γενίκευση αποτελεί τον πυρήνα της ανάπτυξης των μαθηματικών εννοιών, αλλά και δύσκολο έργο για τους μαθητές. Με βάση τα παραπάνω και την περιορισμένη ανάπτυξη ερευνητικών αποτελεσμάτων στις μικρές ηλικίες εκπαίδευσης, η παρούσα μελέτη εξετάζει το βαθμό που μπορούν τα παιδιά ηλικίας 5-7 χρόνων να κάνουν γενικεύσεις προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης μαθηματικών ιδεών και παράλληλα διερευνά διδακτικές μεθόδους που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της ικανότητας γενίκευσης. [...]
(RESTRICTED) Fulltext: Download fulltextPDF File

Detailed record - Similar records