PhD Theses

Derniers ajouts:
2017-04-28
13:09
Το μυστήριο του Χριστού κατά τον Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρείας / Anicic Jovan Z.  [2016]  [GRI-2017-19177]
Η βασική ιδέα της Χριστολογίας του Αγίου Κυρίλλου της Αλεξανδρείας έγκειται στη λεπτομερή ανάλυση του Μυστηρίου της Ενσάρκωσης του Θεού Λόγου που ο ίδιος επεχείρησε. Με άλλα λόγια, η όλη προσπάθεια του συνολικού του έργου εστιάζεται στη σωτηριολογική σημασία αυτού του βιβλικού γεγονότος. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires
2017-04-28
11:18
Οι πολλαπλές κύστεις του Naboth ως προγνωστικός παράγοντας δυσπλασίας, προκαρκινικών καταστάσεων και καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και του ενδομητρίου / Μπαλαούρας Δημήτριος Θ.  [2017]  [GRI-2017-19175]
Η πρωτοτυπία της παρούσας μελέτης έγκειται στο γεγονός οτι σε μελέτες που έχουν γίνει στο παρελθόν, οι μεμονωμένες κύστεις του Naboth στον ενδοτράχηλο θεωρούνταν μια ασυμπτωματική κατάσταση και ένα τυχαίο εύρημα, χωρίς υποψία κακοήθειας ή άλλης παθολογικής διεργασίας. Αν επιβεβαιωθεί η υπόθεση, θα εξετάζεται συστηματικά εάν η εμφάνιση πολλαπλών κύστεων του Naboth είναι απόρροια μιας εξαλλαγής, δυσπλασίας ή καρκίνου του τραχήλου ή ενδομητρίου. [...]
(RESTRICTED) Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires
2017-04-26
12:30
ημιουργία ατμόσφαιρας στην αρχιτεκτονική: μία πρόκληση στον σχεδιασμό του δημόσιου αστικού χώρου / Παξινού Ευαγγελία Α.  [2017]  [GRI-2017-19160]
Η παρούσα διδακτορική διατριβή επικεντρώνεται στην ανάλυση του ρόλου της έννοιας της ατμόσφαιρας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του δημόσιου χώρου. Πώς είναι δυνατόν η ατμόσφαιρα να επηρεάσει τον σχεδιασμό του δημόσιου χώρου; Πώς είναι δυνατόν να σχεδιάσουμε ένα χώρο βασιζόμενοι στη δημιουργία ατμόσφαιρας; Μέσω της ανάλυσης σύγχρονων σχεδιαστικών διαδικασιών αναζητούνται μεθοδολογίες σχεδιασμού των αναδυόμενων ατμοσφαιρών του δημόσιου χώρου που συνεχώς αλλάζει, εξελίσσεται, ανταποκρινόμενος σε νέες κάθε φορά ανάγκες. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires
2017-04-21
13:37
Μελέτη των μορφολογικών και ποιοτικών αλλαγών στον καρπό εμβολιασμένων φυτών κολοκυθιού με ολιστικές τεχνολογίες / Ξανθοπούλου Αλίκη Η.  [2017]  [GRI-2017-19159]
Η γενετική βάση του μεγέθους και του σχήματος των καρπών στα φυτά διερευνήθηκε για πρώτη φορά στα λαχανικά και ταυτοποιήθηκαν τα γονίδια που συνδεόνται με τη μορφολογία των καρπών. Σήμερα υπάρχουν πολλές βάσεις δεδομένων που παρέχουν πληροφορίες για το γονιδίωμα της τομάτας, του αγγουριού, του πεπονιού και του αγγουριού, σε αντίθεση με τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων για το κολοκύθι που είναι περιορισμένες. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires
2017-04-20
12:51
Η επίδραση της αντιυπερτασικής αγωγής και μεταβολικών παραγόντων στη νεφρική λειτουργία υπερτασικών ασθενών σε χρόνια παρακολούθηση / Πτηνοπούλου Αναστασία Γ.  [2017]  [GRI-2017-19158]
Η διαφορά στην αποτελεσματικότητα των αντιυπερτασικών φαρμάκων και των συνδυασμών τους έχει μελετηθεί σε πολλές τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές, οι οποίες όμως είναι συχνά πολύπλοκες, με μεγάλο κόστος, και γίνονται υπό ελεγχόμενες συνθήκες, με αυστηρά προκαθορισμένα πρωτόκολλα ένταξης, θεραπείας και παρακολούθησης των ασθενών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση της αποτελεσματικότητας της φαρμακευτικής αγωγής. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires
2017-04-20
08:32
Το εκπαιδευτικό έργο των ισραηλιτικών κοινοτήτων της Θεσσαλίας από το 1930 μέχρι σήμερα / Μιχαλοπούλου Ελένη Α.  [2014]  [GRI-2017-19157]
Σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής είναι η παρουσίαση του εκπαιδευτικού έργου των ισραηλιτικών κοινοτήτων της Θεσσαλίας από το έτος 1930 μέχρι σήμερα, καθώς και της πορείας του 8ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας. Εστιάζει στην τεκμηρίωση με βάση τα στοιχεία της τοπικής ιστορίας και την αξιοποίηση των αρχειακών πηγών. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires
2017-04-12
12:18
Η γεωλογική δομή, η κινηματική της παραμόρφωσης και η γεωτεκτονική εξέλιξη των ορεινών όγκων Πάικου και Τζένας (Κεντρική Μακεδονία) / Κατριβάνος Εμμανουήλ Δ.  [2017]  [GRI-2017-19107]
Τα τεκτονοστρωματογραφικά πεδία Πάικου και Τζένας βρίσκονται στο κεντρικό τμήμα της ζώνης Αξιού, μεταξύ των οφιολιθικών υποζωνών Αλμωπίας και Παιονίας. Τα δύο αυτά πεδία ταυτίζονται τεκτονοστρωματογραφικά και το καθένα απ’ αυτά αποτελείται από μία πολύπλοκη στήλη τεκτονικών καλυμμάτων με ποικίλες ενότητες. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires
2017-04-07
12:53
Συσχέτιση περιφερικής διαβητικής νευροπάθειας με την ισχαιμία του μυοκαρδίου, τα επίπεδα ενεργότητας της τελομεράσης και η αποκοκκίωση των σιτευτικών κυττάρων στο διαβητικό έλκος / Μπαλτζής Δημήτριος Γ.  [2017]  [GRI-2017-19034]
Εισαγωγή: Η περιφερική διαβητική νευροπάθεια (ΠΔΝ) είναι μια από τις συχνότερες επιπλοκές του διαβήτη και έχει συσχετισθεί με την καρδιαγγείακή νόσο, η οποία αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου των διαβητικών. Επιπλέον είναι η κύρια αιτία ανάπτυξης ελκών στα κάτω άκρα των διαβητικών οδηγώντας σε ακρωτηριασμούς. [...]
(RESTRICTED) Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires
2017-04-06
13:46
Η Διάχυση Γνώσης και Καινοτομίας με τη χρήση των Πολύπλοκων Κοινωνικών Δικτύων / Moussa Bachar N.  [2017]  [GRI-2017-19016]
Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη της διάχυσης της γνώσης η οποία είναι ένα σύγχρονο ερευνητικό πεδίο μεγάλου ενδιαφέροντος, τόσο για τον οργανιμό όσο και για τον ακαδημαϊκό κόσμο. Στις μέρες μας, ο τρόπος με τον οποίο διάφοροι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί διαχειρίζονται τη διάχυση της γνώσης καθορίζει την επιτυχία ή την αποτυχία τους. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires
2017-04-06
13:31
Ο Ελληνισμός του Μονάχου κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα ως φορέας της γερμανικής γυμναστικής στο νεοελληνικό κράτος / Παπαδόπουλος Γεώργιος Ε.  [2016]  [GRI-2017-19015]
Από τα βυζαντινά χρόνια υπήρχαν πολιτικές, πολιτισμικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ γερμανικών λαών και της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Στα δύσκολα χρόνια του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, στο πρόσωπο του βασιλιά της Βαυαρίας Λουδοβίκου Α΄ οι Έλληνες βρήκαν τον πιο ένθερμο συμπαραστάτη. [...]
(RESTRICTED) Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires