PhD Theses

Derniers ajouts:
2017-02-24
10:45
Η εφαρμογή του συντονιστικού κανονισμού στις συντάξεις: ο Ευρωπαίος συνταξιούχος / Τσέτουρα Άννα Π.  [2017]  [GRI-2017-18663]
Σκοπός της διατριβής ήταν η παρουσίαση και μελέτη του Συντονιστικού Κανονισμού με επίκεντρο την συνταξιοδοτική προστασία. Ως εκ τούτου, επιλέχθηκε η συστηματοποιημένη ανάλυση του Συντονιστικού Κανονισμού και η σκιαγράφηση των αλλαγών που έχουν επέλθει υπό το καθεστώς του νέου Συντονιστικού Κανονισμού 883/04, σε αντιπαραβολή με τον προηγούμενο (παλαιό Κανονισμό 1408/71), προκειμένου να αποτυπώσουμε την παρεχόμενη προστασία, τα τυχόν υφιστάμενα κενά και την εφαρμογή του Κανονισμού εν γένει και ειδικότερα σε σχέση με τις συντάξεις. [...]
(RESTRICTED) Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires
2017-02-23
14:42
Ο ρόλος της χορήγησης κορτιζόνης ενδοφλέβια, ενδοτυμπανικά ή σε συνδυασμό στην αντιμετώπιση της ιδιοπαθούς οξείας πτώσης της ακοής / Τσούνης Μιχαήλ Δ.  [2016]  [GRI-2017-18635]
Η ιδιοπαθής αιφνίδια νευροαισθητήρια βαρηκοΐα (ΙΑΝΒ) είναι μία σχετικά σπάνια κλινική οντότητα η οποία μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ακοή των πασχόντων. Στόχος της παρούσας προοπτικής, τυχαιοποιημένης μελέτης ήταν να συγκριθεί η αποτελεσματικότητα της συστηματικής, της ενδοτυμπανικής και της συνδυασμένης χορήγησης στεροειδών στην αντιμετώπιση της ΙΑΝΒ. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires
2017-02-23
14:16
Η αποτελεσματικότητα της οδού χορήγησης της γλουταμίνης σε σήψη: πειραματική μελέτη σε χοίρους / Σταύρου Γεώργιος Δ.  [2017]  [GRI-2017-18633]
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: H γλουταμίνη [GLN] αποτελεί το πιο συχνά απαντώμενο αμινοξύ στον οργανισμό. Θεωρείται ως “κατά περίσταση” απαραίτητο αμινοξύ, διότι σε καταστάσεις stress έχει παρατηρηθεί μια αθρόα διακίνηση GLN από τους μυς στο πλάσμα, με στόχο να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των διαφόρων ιστών σε GLN. [...]
(RESTRICTED) Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires
2017-02-23
13:43
Dynamics of charged particles in electromagnetic fields with applications in fusion devices / Καλλίνικος Νικόλαος Χ.  [2016]  [GRI-2017-18632]
In this thesis, we investigate the three-dimensional Newtonian motion of charged particles in electromagnetic fields both numerically and analytically. On one hand, we explore the collective behavior of large numbers of particles in toroidal geometry and the presence of magnetic islands under the influence of wave-particle interaction. [...]
(RESTRICTED) Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires
2017-02-23
13:25
Οι ψηφιακές αφηγήσεις στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών / Κνάβας Οδυσσέας Χ.  [2017]  [GRI-2017-18631]
Η παρούσα διδακτορική διατριβή διερευνά τη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες θα προσεγγίζουν τη φύση των Φυσικών Επιστημών. Στη διερεύνηση αυτή προστίθεται η συζήτηση για τη θέση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών Επιστημών, ενώ προτείνεται ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο τα παιδιά θα βοηθηθούν να τοποθετούνται κριτικά και δημιουργικά απέναντι στα ηλεκτρονικά Μέσα. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires
2017-02-23
12:17
Το οξεογόνο δυναμικό και η οξεανθεκτικότητα της οδοντικής πλάκας και η συσχέτισή τους με τη νόσο τερηδόνα / Ανδρεάδης Γεώργιος Α.  [2017]  [GRI-2017-18626]
Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν: (α) να διαμορφωθεί μια βιοχημική (ενζυματική) μέθοδος για την εκτίμηση του οξεογόνου και οξεάντοχου δυναμικού της οδοντικής πλάκας και του μικροβιακού ιζήματος του σάλιου που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την πρόγνωση της νόσου τερηδόνας, (β) να εξεταστεί η συσχέτιση των δυναμικών με την τερηδονική δραστηριότητα των εθελοντών, και (γ) να εξεταστεί η επίδραση της χλωρεξιδίνης επί των δυναμικών της οδοντικής πλάκας των εθελοντών με ενεργή τερηδόνα. Υλικό & Μέθοδος: Δείγματα οδοντικής πλάκας (και σάλιου για τους ενήλικες) συλλέχθηκαν από 60 παιδιά και ενήλικες, με ή χωρίς ενεργή τερηδόνα. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires
2017-02-22
13:46
Αναζήτηση ¨ νόμων ¨, στο πλαίσιο της αιτιότητας, στις απόψεις των μαθητών / τριών για την πρόβλεψη και ερμηνεία φαινομένων και διδακτική αξιοποίησή τους στη διδασκαλία της Φυσικής / Τσακμάκη Παρασκευή Α.  [2017]  [GRI-2017-18623]
Η διατριβή αυτή προέκυψε από την ανάγκη αναζήτησης ενός συνόλου κανόνων, στο πλαίσιο του αιτιακού συλλογισμού, το οποίο μπορεί να εξηγήσει την ανάδυση εναλλακτικών ιδεών των μαθητών και να αιτιολογήσει την παγκοσμιότητα του χαρακτήρα τους και την αντοχή τους στην αλλαγή κατά τη διδασκαλία. Ένα τέτοιο σύνολο, εφόσον υπάρχει, θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για σχεδιασμό κατάλληλων διδακτικών πρακτικών οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αναδόμηση των εναλλακτικών ιδεών λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο σκέψης των μαθητών. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires
2017-02-22
12:12
Απεικονιστική και βιοχημική διερεύνηση των ολιγοσακχαριτών και πολυσακχαριτών του υαλουρονικού οξέος κατά την παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και τη ρηγματογενή αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς / Καπρίνης Κωνσταντίνος Ι.  [2016]  [GRI-2017-18622]
Σκοπός:Η εκτίμηση του ρόλου που ενδεχομένως διαδραματίζουν τα σάκχαρα του υαλουρονικού οξέος στην παθογένεια αφ’ ενός της παραγωγικής διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας και αφ’ ετέρου της ρηγματογενούς αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς. Υλικό και Μέθοδος:Διενεργήθηκαν δύο μελέτες ασθενών-ομάδας ελέγχου. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires
2017-02-21
13:45
Βελτιστοποίηση συνθηκών έδρασης μηχανικών διατάξεων με τη χρήση προηγμένων υλικών / Τσογγάς Κωνσταντίνος Γ.  [2017]  [GRI-2017-18619]
Η δυναμική συμπεριφορά μηχανών και μηχανικών διατάξεων είναι άμεσα συνυφασμένη με την απόδοση τους. Η επίδραση του δυναμικού φαινομένου είναι πολύ σημαντική για την ασφαλή λειτουργία μιας μηχανής και για τη βελτιστοποίηση των προϊόντων της. [...]
(RESTRICTED) Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires
2017-02-21
11:41
Η αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει' στο δίκαιο περιβάλλοντος υπό το φως της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη / Πουϊκλή Κλεονίκη Χρ.  [2016]  [GRI-2017-18608]
Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτελεί η πολύπλευρη μελέτη, αξιολόγηση και ερμηνεία της αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» συνολικά στο δίκαιο περιβάλλοντος υπό το πρίσμα της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη. Η συστηματική και ολοκληρωμένη μελέτη της διασύνδεσης των κανόνων περί ευθύνης για τις περιβαλλοντικές ζημίες κατά την ανωτέρω Οδηγία με τις νομικές πτυχές της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» συνιστούν ένα καινοτόμο και δυναμικά εξελισσόμενο πεδίο επιστημονικής έρευνας εντός του δικαίου περιβάλλοντος με ποικίλα κρίσιμα ερωτήματα.Συνοπτικά, όσον αφορά στη δομή της παρούσας εργασίας, στο πρώτο μέρος ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο περιεχόμενο που προσλαμβάνει η αρχή στο δίκαιο της ένωσης μέσω των αποτυπώσεων της στο δευτερογενές δίκαιο, αλλά κυρίως μέσω των ερμηνευτικών εξειδικεύσεών της κατά τη νομολογία του ΔΕΕ. [...]
(RESTRICTED) Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires