PostGraduate Theses

Latest additions:
2017-02-24
11:10
Η διάσταση του φύλου στη διεύθυνση της σχολικής μονάδας και η επίδρασή του στην αναβάθμιση του έργου της: απόψεις μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών λυκείου / Φουρλάτου Ανθούλα Αντωνίου  [2016]  [GRI-2017-18667]
Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα θεωρητική και εμπειρική μελέτη είναι η ανάληψη της διεύθυνσης των σχολικών μονάδων από γυναίκες εκπαιδευτικούς και, κατ’ επέκταση, το πόσο το φύλο επηρεάζει τις απόψεις των εμπλεκομένων με τη σχολική μονάδα μελών σχετικά με τη διαχείρισή της. Στο πλαίσιο της εμπειρικής διερεύνησης του θέματος διεξήχθησαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις με οκτώ εκπαιδευτικούς και δέκα μαθητές/τριες σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης. [...]
(RESTRICTED) Fulltext: Download fulltextPDF File

Detailed record - Similar records
2017-02-24
11:03
Η Εξέλιξη του Οικονομικού Δικτύου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών από το 2007 ως το 2011 / Χατζοπούλου Αικατερίνη Πολύβιου  [2016]  [GRI-2017-18666]
Για σχεδόν δυο δεκαετίες, εμπειρικά και θεωρητικά αποτελέσματα της Θεωρίας Δικτύων χρησιμοποιούνται στην ανάλυση Οικονομικών Δικτύων. Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκε η εξέλιξη του Οικονομικού Δικτύου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών από το 2007 ως το 2011, με χρήση χρονικών παραθύρων διάρκειας 6 μηνών χωρίς επικάλυψη. [...]
(RESTRICTED) Fulltext: Download fulltextPDF File

Detailed record - Similar records
2017-02-24
10:52
Σημασιολογική Αναπαράσταση Δεδομένων του ΕΣΠΑ. Στοχεύοντας σε ένα Εννοιολογικό Δίκτυο Οικονομικών Δεδομένων / Χονδροκώστας Ευάγγελος Αλέξανδρου  [2016]  [GRI-2017-18665]
Τα δεδομένα του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) της Ελλάδας, πρώην Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, δίνονται υπό τη μορφή ανοιχτών δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας ANAPTYXI.gov.gr. Στόχος της εργασίας είναι η σημασιολογική αναπαράσταση αυτών των δεδομένων. [...]
(RESTRICTED) Fulltext: Download fulltextPDF File

Detailed record - Similar records
2017-02-24
10:48
λαχοῦσαν ἐλπίδων μόνον οὐ τύχης»: Η θεολογία των ελληνικών χριστιανικών ταφικών επιγραφών (2ος-6ος αιώνας) / Χιώτη Ειρήνη Νικολάου  [2016]  [GRI-2017-18664]
Η εργασία μελετά τις ελληνικές χριστιανικές ταφικές επιγραφές από τον 2ο έως τον 6ο αιώνα και τη θεολογία που αυτές εκφράζουν. Αρχικά δίνεται το ιστορικό πλαίσιο της εποχής και παρουσιάζεται σύντομα η εξέλιξη των ταφικών μνημείων και των επιγραφών τους [...]
(RESTRICTED) Fulltext: Download fulltextPDF File

Detailed record - Similar records
2017-02-24
10:43
Ο ρόλος του ενζύμου αποουβικιτίνωσης CYLD στη μόλυνση με τον ιό Herpes Simplex / Χαρισίου Σοφία Κωνσταντίνου  [2016]  [GRI-2017-18662]
Ο ερπητοϊός HSV-1 (Herpes simplex virus type 1) μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παθολογικές καταστάσεις, όπως εγκεφαλίτιδα. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι ο ρόλος της ογκοκατασταλτικής πρωτεΐνης CYLD στην ανοσολογική απόκριση του κυττάρου, μετά από μόλυνση με τον ιό HSV-1 [...]
(RESTRICTED) Fulltext: Download fulltextPDF File

Detailed record - Similar records
2017-02-24
10:38
Οι απόψεις του Τερτυλλιανού για τη γυναίκα / Καραμανλή Μαγδαληνή Ιωάννη  [2016]  [GRI-2017-18661]
Οι απόψεις του Λατίνου εκκλησιαστικού συγγραφέα Τερτυλλιανού για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, αποτελούν ακόμη και σήμερα πρόκληση για πολλούς ερμηνευτές και σχολιαστές αποστολικών και πατερικών κειμένων. Ταυτίζει την γυναίκα όχι μόνο με την ενοχή και την ατίμωση αλλά της χρεώνει και την καταστροφή του ανθρώπου [...]
(RESTRICTED) Fulltext: Download fulltextPDF File

Detailed record - Similar records
2017-02-24
10:27
Αξιοποίηση υπολογιστικών μεθόδων και γεωχωρικής τεχνολογίας στα πλαίσια ανάπτυξης ενός διαδικτυακού συστήματος εκπαίδευσης Γεωεπιστημόνων / Λαζαρίδης Αριστοτέλης Λάζαρου  [2016]  [GRI-2017-18660]
Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η πρόταση ενός σύγχρονου, διαδικτυακού, διαδραστικού συστήματος για την εκπαίδευση των Γεωεπιστημόνων, όπως και η υλοποίηση ενός ενδεικτικού τμήματός του (demo), ώστε να επιδειχθούν οι δυνατότητες του. Το προαναφερθέν σύστημα θα έχει τη μορφή μιας εφαρμογής για υπολογιστή, δημιουργημένο εξολοκλήρου στη μηχανή ανάπτυξης παιχνιδιών Unreal Engine 4, η οποία συγκαταλέγει τις τελευταίες τεχνολογικές τάσεις στην ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη του, πλαισιώνοντάς τες σε ένα περιβάλλον το οποίο προβάλει προσαρμοστικότητα, εξειδίκευση και ευκολία στη χρήση [...]
(RESTRICTED) Fulltext: Download fulltextPDF File

Detailed record - Similar records
2017-02-24
10:21
Ο anti-VEGF παράγοντας bevacizumab στη θεραπεία του καρκίνου σε σχέση με διάφορες εκβάσεις: μια ανασκόπηση τύπου ομπρέλας / Θεοχαρίδου Χριστίνα-Χρυσάνθη Γεωργίου  [2016]  [GRI-2017-18659]
bevacizumab, ένας από αυτούς, είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του VEGF που, μαζί με άλλες ενδείξεις, χρησιμοποιείται και στη θεραπεία του καρκίνου. Στόχοι: Πραγματοποιήσαμε μια συστηματική ανασκόπηση τύπου ομπρέλας με στόχο να συνοψίσουμε και να αξιολογήσουμε τις συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις σχετικά με τη χρήση της bevacizumab στη θεραπεία του καρκίνου και να προσεγγίσουμε την επίδρασή της στα καταληκτικά σημεία της ογκολογίας, όπως οι PFS, OS, ORR και οι ανεπιθύμητες ενέργειες. [...]
(RESTRICTED) Fulltext: Download fulltextPDF File

Detailed record - Similar records
2017-02-24
10:06
Η δημιουργία, ως αποκάλυψη του Θεού στον κόσμο, σύμφωνα με τους Καππαδόκες Πατέρες / Αργυροπούλου Ελένη Σάββα  [2016]  [GRI-2017-18658]
Στην παρούσα εργασία ασχολούμαστε με το πώς η δημιουργία αποτελεί την αποκάλυψη του Θεού στον κόσμο, σύμφωνα με τους Καππαδόκες Πατέρες, τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, τον Μέγα Βασίλειο και τον Γρηγόριο Νύσσης. Αρχικά βλέπουμε τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου και κατόπιν παραθέτουμε τη χριστιανική διδασκαλία περί δημιουργίας σε σχέση με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και στη συνέχεια σε σχέση με την επιστήμη. [...]
(RESTRICTED) Fulltext: Download fulltextPDF File

Detailed record - Similar records
2017-02-24
09:59
Σχεδιομελέτη μηχανής τρισδιάστατης εκτύπωσης με χαρακτηριστικά αυξημένης στιβαρότητας, ακρίβειας και ανάλυσης / Κατσέλας Γεώργιος Σωτηρίου  [2016]  [GRI-2017-18657]
Η τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης αναπτύσσεται συνεχώς εδώ και 15 χρόνια και δημιουργεί συνεχώς αυξανόμενο δυναμικό που θα μπορούσε να μεταμορφώσει ριζικά τον σύγχρονο κόσμο. Αυτό γιατί η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι, εκτός από μια νέα τεχνολογία, ένας εντελώς νέος τρόπος βιομηχανικής παραγωγής, που μπορεί να εκτοπίσει σταδιακά τις σημερινές τεχνολογίες [...]
(RESTRICTED) Fulltext: Download fulltextPDF File

Detailed record - Similar records