Postgraduate Theses

Derniers ajouts:
2017-03-24
13:29
Αριστερός και δεξιός λαϊκισμός στο δημόσιο λόγο –Μια συγκριτική προσέγγιση / Τερζούδη Μαρία Παναγιώτη  [2017]  [GRI-2017-18921]
Στην παρούσα εργασία, μια συγκριτική προσέγγιση αριστερού και δεξιού λαϊκισμού στον δημόσιο λόγο, ως φορείς αριστερού και δεξιού λαϊκισμού επιλέγονται τα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξάρτητοι Έλληνες (ΑΝΕΛ) αντίστοιχα. Ο δε λαϊκισμός ερμηνεύεται βάσει τεσσάρων θεωριών –εκ των οποίων στην ανάλυσή μας στοιχειοθετούνται και προκρίνονται αυτές των Mudde και Taguieff- Πανταζόπουλου [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires
2017-03-24
13:25
Η Αμερικάνικη Εξωτερική Πολιτική και η Αντιμετώπιση της Διασποράς των Πυρηνικών Όπλων μετά τον Ψυχρό Πόλεμο / Μυρίσκος Αριστείδης Ιωάννη  [2017]  [GRI-2017-18920]
Η συνθήκη NPT δημιουργήθηκε με στόχο την αποτροπή των κρατών από την απόκτηση πυρηνικών όπλων και το καθεστώς επαλήθευσης που θέτει η συνθήκη είναι ικανοποιητικό. Ωστόσο το περιεχόμενο της συνθήκης δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την περίπτωση κατά την οποία ένα κράτος ήδη κατέχει πυρηνικά όπλα ή διαθέτει τα μέσα και αποφασίσει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires
2017-03-24
13:20
Η ανάληψη των χρεών των ερασιτεχνικών σωματείων από τη νεοσυσταθείσα Π.Α.Ε. / Γκαγκάτσης Χρυσόστομος Βασιλείου  [2017]  [GRI-2017-18919]
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη του θεσμού των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιριών υπό το πρίσμα της εκ μέρους τους ανάληψης των χρεών των ερασιτεχνικών σωματείων. Παρουσιάζεται η έννοια της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρίας και η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής με την ανάληψη των χρεών ρύθμισης, με την παράλληλη συγκριτική, ανά περίοδο, μελέτη του τρόπου εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου, μέσα από την οποία αναδεικνύεται η αναγκαιότητα προσαρμογής του οικείου νομοθετικού πλαισίου στις τρέχουσες κοινωνικές συνθήκες και αντιμετώπισης των αναγκών που ανακύπτουν μέσα από τη νομολογιακή πρακτική και την περιπτωσιολογία [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires
2017-03-24
13:09
Ανταγωνιστική ικανότητα ανθεκτικών και ευαίσθητων πληθυσμών λεπτής ήρας (Lolium rigidum) και αγριοβρώμης (Avena sterilis) σε ζιζανιοκτόνα / Πασκώνη Ελένη Γεωργίου  [2017]  [GRI-2017-18917]
Σε πειράματα φυτοδοχείων αξιολογήθηκαν τέσσερις πληθυσμοί λεπτής ήρας (Lolium rigidum) ως προς την ανθεκτικότητά τους σε ζιζανιοκτόνα που αναστέλλουν τη δράση του ενζύμου ALS ή και ACCase. Η αλληλούχηση του γονιδίου als έδειξε ότι η ανθεκτικότητα των τριών πληθυσμών (Η1, Η2, Η3) οφείλεται σε σημειακή μετάλλαξη που είχε ως συνέπεια την αντικατάσταση του αμινοξέος προλίνη (Pro) από σερίνη (Ser) ή γλουταμίνη (Gln) στη θέση 197 (Pro197-Ser/Gln) του ενζύμου ALS [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires
2017-03-24
13:02
Γεωεφαρμογή για τη χωροθέτηση ανεμογεννητριών με τη γλώσσα προγραμματισμού PYTHON / Ιωσηφίδης Νικόλαος Αβραάμ  [2017]  [GRI-2017-18916]
Η εγκατάσταση των αιολικών πάρκων αποτελεί βασικό στοιχείο της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η αιολική ενέργεια είναι μορφή εκμεταλλεύσιμης ενέργειας φιλικής προς το περιβάλλον. Η ανάπτυξη των εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα αποτελεί μια πρόκληση στον τομέα ενέργειας [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File

Notice détaillée - Notices similaires
2017-03-23
14:05
Επιχειρηματική Ευφυΐα και Διαχείριση / Καραγιαννακίδου Δήμητρα Νικολάου  [2017]  [GRI-2017-18914]
Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον διέπεται από γρήγορες αλλαγές και έντονο ανταγωνισμό, οι απαιτήσεις των πελατών ολοένα αυξάνονται και οι επιχειρήσεις καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες τους πριν ακόμη το ζητήσουν, επομένως οι επιχειρήσεις για να επιβιώσουν και να εξελιχθούν θα πρέπει να είναι ευέλικτες και να προσαρμόζονται σε όλες τις αλλαγές. Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις έχουν συνειδητοποιήσει ότι η ευελιξία τους εξαρτάται από τον βαθμό αποτελεσματικότητας της Εφοδιαστικής τους Αλυσίδας [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires
2017-03-23
14:02
Ανάλυση και υλοποίηση κρυπτογραφικού αλγορίθμου Hummingbird: Προσομοίωση κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης σε υλικό με γλώσσα VHDL / Μάμμου Σταυρούλα Εμμανουήλ  [2017]  [GRI-2017-18913]
Σήμερα, όλο και μεγαλύτερη είναι η ανάγκη των ανθρώπων, των οργανισμών και γενικότερα του κόσμου, για προστασία των δεδομένων τους και η ασφαλής διακίνηση των πληροφοριών σε κάθε επικοινωνία. Επιπλέον, η συνεχής επέκταση των δικτύων καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την ανάγκη της ασφαλούς επικοινωνίας [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires
2017-03-23
13:58
Σταθεροποίηση πρανών δασικής οδοποιίας με μεθόδους Βιολογικής Μηχανικής / Γαλατσιάνου Αναστασία Δημητρίου  [2017]  [GRI-2017-18912]
Η σταθεροποίηση των πρανών θεωρείται σημαντική διότι η αειφορική διαχείριση των έργων οδοποιίας προϋποθέτει την προστασία των πρανών (ορύγματα και επιχώματα). Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που μειώνει την σταθερότητα των έργων οδοποιίας προέρχεται από την αστάθεια των πρανών που συνδέεται με τη διάβρωση του επιφανειακού εδάφους [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires
2017-03-23
13:23
Μέτρα δικονομικού καταναγκασμού και ιδίως η προσωρινή κράτηση / Παπαναστασίου Αλεξάνδρα Θωμά  [2017]  [GRI-2017-18911]
Στην παρούσα εργασία αναλύονται οι προυποθέσεις επιβολής των μέτρων δικονομικού καταναγκασμού και ιδίως της προσωρινής κράτησης, οι τρόποι άμυνας του κατηγορουμένου και η διάρκεια των μέτρων δικονομικού καταναγκασμού, παρατίθενται δε και παραδείγματα από τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων. Η ελληνική ποινική δικαιοσύνη φαίνεται να έχει μια μονομερή προτίμηση υπέρ της δραστικής αντεγκληματικής πολιτικής και σε βάρος των φιλελεύθερων ρυθμίσεων, με άλλα λόγια υπέρ του εξαιρετικού μέτρου της προσωρινής κράτησης και σε βάρος των περιοριστικών όρων, υπό την πίεση συχνά της κοινής γνώμης [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires
2017-03-23
12:10
Επίδραση ζωοτεχνικών παραμέτρων στην οικονομικότητα πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων αυγοπαραγωγικής κατεύθυνσης: μια τυπολογική προσέγγιση / Γιακουμής Σταύρος Ανδρέα  [2017]  [GRI-2017-18910]
Η πτηνοτροφία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της αγροτικής οικονομίας γενικότερα και της κτηνοτροφίας ειδικότερα, καθώς προσφέρει αυτάρκεια στη χώρα μας, στην παραγωγή ορνίθειου κρέατος και αυγών σε μεγάλο ποσοστό που κατά καιρούς έχει φτάσει να υπερβαίνει το 90%. Ο πτηνοτροφικός κλάδος έχει υψηλή προσαρμογή στις σύγχρονες διαχειριστικές πρακτικές και τεχνολογίες, μπορεί να αναπτύξει μεγάλη επιχειρηματική νοοτροπία με υψηλές προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης καθώς παράγει το 40% της συνολικής εγχώριας παραγωγής κρέατος με διαρκώς αυξανόμενες τάσεις, προσφέρει 15.000 θέσεις εργασίας και προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας [...]
(RESTRICTED) Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Notice détaillée - Notices similaires