Postgraduate Theses

Derniers ajouts:
2017-04-28
16:04
Αποκατάσταση Καπναποθήκης Κωφοκώτσιου Νιγρίτας Σερρών και Επανάχρηση ως Μουσείο Ιστορικών και Φωτογραφικών Τεκμηρίων Νιγρίτας / Δέλλιος Γεώργιος Αθανασίου  [2017]  [GRI-2017-19183]
Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η μελέτη αποκατάστασης και επανάχρησης κτηρίου Καπναποθήκης στη Νιγρίτα Σερρών, κατασκευής του 1922 και ιδιοκτησίας Αννούλας Κωφοκώτσιου. Συνιστά την αρχιτεκτονική προσέγγιση μίας διεπιστημονικής συνεργασίας με συναδέλφους μηχανικούς [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File

Notice détaillée - Notices similaires
2017-04-28
15:57
Η γυναίκα στο Ισλάμ και ανθρώπινα δικαιώματα / Αλεξανδρίδου Σοφία Αλέξανδρου  [2017]  [GRI-2017-19182]
The experiences of Muslim women vary widely between and within different societies. At the same time, their adherence to Islam is a shared factor that affects their lives to a varying degree that there is a violation of women’s human rights and impugns the dignity and integrity of the woman as a human being; [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File

Notice détaillée - Notices similaires
2017-04-28
15:54
Πολιτικές διαχείρισης παραγγελιών στη βιομηχανία μόδας – η υπόθεση της εμπορικής εταιρίας ΣΤΑΜΙΩΝ / Ρόκκος Ιωάννης Γρηγορίου  [2017]  [GRI-2017-19181]
Στις μέρες μας, οι μεγάλες επιχειρίσεις δίνουν μεγάλη προσοχή στον έλεγχο των αποθεμάτων μιας και το χρησιμοποιούν σαν μέσο για να μειώσουν το κόστος και να βελτιώσουν τα περιθώρια κέρδους. Η ανάπτυξη λογικών συστημάτων αποφάσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κάθε επιχείρησης, σχετικά με το κομμάτι της διαχείρησης αποθεμάτων, σχετίζεται άμεσα με τη σωστή πρόβλεψη της μελλοντικής ζήτησης [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File

Notice détaillée - Notices similaires
2017-04-28
15:39
Το θρησκευτικό στοιχείο στα κείμενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Γυμνασίου / Βλαχάκος Πέτρος Κωνσταντίνου  [2017]  [GRI-2017-19180]
Στη συγκεκριμένη εργασία εξετάσαμε το Θρησκευτικό Στοιχείο στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Γυμνασίου. Το θρησκευτικό\στοιχείο παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File

Notice détaillée - Notices similaires
2017-04-28
15:33
Διερεύνηση της προτίμησης χεριού, ματιού, ποδιού, της κινητικής ασυμμετρίας και των κινητικών συμπτωμάτων σε ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον / Μαυρίδου Σοφία-Παρασκευή Ηλία  [2017]  [GRI-2017-19179]
Η νόσος του Πάρκινσον απασχόλησε και απασχολεί την επιστημονική κοινότητα λόγω της σοβαρότητας των συμπτωμάτων αλλά και της επικινδυνότητάς της για την ζωή και την σωματική και ψυχική υγεία πασχόντων και συγγενών αυτών. Οι περιπτώσεις στις οποίες η ασθένεια μπορεί να επιφέρει κρίσιμες επιπτώσεις στην υγεία του ασθενούς δεν είναι λίγες [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File

Notice détaillée - Notices similaires
2017-04-28
15:30
Διερεύνηση της κινητικής ασυμμετρίας των άνω και κάτω άκρων σε ασκούμενους/ες με το σύστημα εκγύμνασης «pilates» / Καρακώστα Ευτυχία Νικολάου  [2017]  [GRI-2017-19178]
Η κινητική ασυμμετρία σε συμμετρικές σωματικές δραστηριότητες έχει απασχολήσει τη διεθνή επιστημονική κοινότητα τα τελευταία τριάντα χρόνια, περίπου. Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε για τη διερεύνηση της κινητικής ασυμμετρίας των άνω και κάτω άκρων σε ασκούμενους/ες που συμμετέχουν σε αρχάριο, μεσαίο ή προχωρημένο πρόγραμμα του συστήματος εκγύμνασης «pilates». [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File

Notice détaillée - Notices similaires
2017-04-28
11:22
Η Ποιότητα και η Έξι Σίγμα εφαρμοσμένες στα νοσοκομεία: Η περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου / Αρκούδας Ιωάννης Μιχαήλ  [2017]  [GRI-2017-19176]
Ο σκοπός της διατριβής μου ήταν η μελέτη του πλαισίου μιας επιτυχούς εφαρμογής της μεθοδολογίας Έξι Σίγμα, μέσα στον τομέα των υπηρεσιών υγείας. Εξετάσαμε την έννοια της συνεχούς βελτίωσης, και στην επιχείρηση και στον τομέα των υπηρεσιών, για να καθορίσουμε με ποιον τρόπο η ποιότητα ωφελεί διάφορες επιχειρήσεις [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File

Notice détaillée - Notices similaires
2017-04-28
10:40
Διερεύνηση του επιπολασμού της Coxiella burnetii σε μονάδες αιγοπροβάτων της κεντρικής Μακεδονίας / Σταμάτη Στυλιανή Χριστόδουλου  [2017]  [GRI-2017-19174]
HCoxiella burnetii είναι ένα υποχρεωτικά ενδοκυτταρικό Gram-αρνητικό βακτήριο με παγκόσμια εξάπλωση και ιδιαιτέρως υψηλή μολυσματικότητα. Οι κύριοι ξενιστές του είναι τα οικόσιτα ζώα και κυρίως τα βοοειδή, οι κατσίκες και τα πρόβατα [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File

Notice détaillée - Notices similaires
2017-04-28
10:34
Σχεδίαση και Υλοποίηση Διαδραστικής Εφαρμογής Πλοήγησης Σε Πόλη / Φραγκότσης Αλέξανδρος Γρηγορίου  [2017]  [GRI-2017-19173]
Το θέμα της εργασίας αυτής αφορά το αντικείμενο της πλοήγησης σε έξυπνες πόλεις. Πιο συγκεκριμένα την βελτιστοποίηση εφαρμογών που έχουν σαν στόχο να πλοηγήσουν τους χρήστες στις πόλεις καθώς και να τους βοηθήσουν με την «ξενάγηση» σε ιστορικούς και πολιτισμικούς χώρους [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File

Notice détaillée - Notices similaires
2017-04-27
13:47
Facility Location Problem / Ντούφα Μαργαρίτα Γεωργίου  [2017]  [GRI-2017-19172]
Σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η μελέτη χωροθέτησης των εγκαταστάσεων. Ανέφερα γενικές πληροφορίες, ορισμούς για τα logistics και Supply chain management, καθώς και την βιβλιογραφική ανασκόπηση για την χωροθέτηση εγκαταστάσεων και για τα προβλήματα χωροθέτησης εγκαταστάσεων [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File

Notice détaillée - Notices similaires