Παραδείγματα αναζήτησης

Πως να εκτελέσετε αναζήτηση σε οποιοδήποτε πεδίο:
Αφήνοντας κενό το πεδίο αναζήτησης επιστρέφονται όλες οι εγγραφές της βάσης
Πως να εκτελέσετε μια αναζήτηση σε κάποια συγκεκριμένη συλλογή:

Περιορισμός σε συλλογή:
 Preprints
 Theses

Επισκεφτείτε κάποιον από τους συνδέσμους κάτω από το πλαίσιο αναζήτησης για να δείτε και να επιλέξετε τις πιθανές υποσυλλογές τους, ή επιλέξτε/αποεπιλέξτε τα κουτάκια αριστερά μόνο από τις συλλογες που σας ενδιαφέρουν πριν εκτελέσετε την αναζήτηση.

Περιορισμός σε συλλογή:
 Preprints
 Theses

Εαν επιθυμείτε αποτελέσματα από μια συλλογή που δεν είναι προεπιλεγμένη, όπως έγγραφα NA60, τότε πληκτρολογήστε την στους όρους αναζήτησης.
περισσότερα για το πως να διαλέγετε σωστά τους όρους αναζήτησης...
Πως να αναζητήσετε λέξεις/φράσεις (μέσα σε τίτλους, περιλήψεις, κτλ):
Αναζήτηση εγγραφών που περιέχουν τις λέξεις higgs και boson.
Αναζήτηση εγγραφών που περιέχουν την φράση 'higgs boson' στον τίτλο.
Αναζήτηση εγγραφών με ακριβή τίτλο "Higgs boson" αλλά όχι εγγραφές της μορφής "Overview of Higgs boson".
(Note: For some indexes such as any field, title, or abstract, there is no distinction between searching for double quoted and single quoted expressions. Both behave the same usual way.)
περισσότερα για αναζήτηση λέξεων ή φράσεων...
Πως να χρησιμοποιείτε την περικοπή:
Αναζήτηση εγγραφών που περιέχουν λέξεις muon, muons, muonic, κτλ.
περισσότερα για την περικοπή...
Πως να χρησιμοποιείτε λογικούς τελεστές:
ή:
Αναζητήστε εγγραφές που περιέχουν και muon και kaon.
Αναζητήστε εγγραφές που περιέχουν είτε muon είτε kaon.
Αναζητήστε εγγραφές που περιέχουν muon αλλά όχι kaon.
περισσότερα για τους λογικούς τελεστές στην αναζήτηση...
Πως να χρησιμοποιείτε παρενθέσεις:
Αναζητήστε εγγραφές που περιέχουν είτε gravity είτε supergravity, και ellis ή perelstein. Πολλαπλές παρενθέσεις υποστηρίζονται.
περισσότερα για τις παρενθέσεις...
Πως να αναζητάτε έγγραφές από μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο:
Πληκτρολογήστε 2003 και επιλέξτε το πεδίο έτος.
Εναλλακτικά, πληκτρολογήστε 'year:' ακολουθούμενο από την τιμή του έτους.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα εύρος ετών.
περισσότερα για αναζήτηση με χρονικό εύρος...
Πως να αναζητήσετε μέσα σε ένα εύρος αναφορών:
Επιστρέφει εγγραφές που έχουν γίνει αναφορά από 3 έως 30 φορές.
Αναζήτηση σε όλες τις εγγραφές που παραπέμπουν σε οποιοδήποτε από τα άρθρα που έχουν γραφεί από τον ellis. Χρήσιμο για ειδοποιήσεις παραπομπών.
Αναζήτηση σε όλες τις εγγραφές που έχουν παραπομπή από οποιοδήποτε από τα άρθρα που έχουν γραφτεί από τον ellis.
περισσότερα για τους τελεστές refersto/citedby...
Πως γίνεται η αναζήτηση για συγγραφείς:
Μερικοί συγγραφείς έχουν μοναδικά επώνυμα και οι δημοσιεύσεις τους μπορούν να ανακτηθούν απλά αναζητώντας το επώνυμο στο πεδίο οποιοδήποτε πεδίο.
Για καλύτερα αποτελέσματα, πληκτρολογήστε το επίθετο, κόμμα αρχικα και επιλέξτε το πεδίο αναζήτησης συγγραφέας.
Μερικές φορές οι συγγραφείς έχουν καταχωρήσει το πλήρες όνομά τους.
Αναζητήστε εγγραφές του J.Ellis οι οποίες γράφτηκαν από το 1900 μέχρι το 1993, χρησιμοποιώντας περικοπή για γίνει ταύτιση με όλα τα ονόματα που ξεκινάνε με J.
περισσότερα για αναζήτηση συγγραφέων...
Περισσότερες πληροφορίες:
Ειδικοί χαρακτήρες, κανονικές εκφράσεις, αναζήτηση στο πλήρες κείμενο, αναζήτηση σε παραπομπές και άλλες δυνατότητες εξηγούνται αναλυτικά στον πλήρη Οδηγό αναζήτησης.