Ανακοινώσεις σε συνέδρια / Διεθνές Περιοδικό / Με κριτές / Δεν εκδόθηκαν πρακτικά / (Μαζική εισαγωγή από απογρ. δελτίο) RefW-37-136

Τίτλος:Developing comparative presentations and analysis frameworks for the interpretation of data coming from scientific literacy activities applied in the classroom.
Συγγραφείς:Papadopoulos P., Seroglou F.
Σχολή/Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Γλώσσα:Αγγλικά
Ημ/νία έκδοσης:2009
Στοιχεία Συνεδρίου:Notre Dame, Indiana, 24-28/6/2009


 Δημιουργία εγγραφής 2013-08-30, τελευταία τροποποίηση 2014-01-09  • Προσθήκη στο προσωπικό καλάθι
  • Εξαγωγή ως BibTeX, MARC, MARCXML, DC, EndNote, NLM, RefWorks
  • Αποστολή στο Mendeley
  • Τροποποίηση της παρούσας εγγραφής
  • Αποστολή σε: