Άρθρα σε πρακτικά συνεδρίου / Διεθνές Περιοδικό / Με κριτές / Εκδόθηκαν πρακτικά / (Μαζική εισαγωγή από απογρ. δελτίο) RefW-37-137

Τίτλος:A progressive sequence of theatre techniques for teaching science.
Συγγραφείς:Papadopoulos P., Seroglou F.
Σχολή/Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Γλώσσα:Αγγλικά
Εκδότης:University of Calgary
Ημ/νία έκδοσης:2007
Τόπος έκδοσης:Calgary, Canada
Στοιχεία Συνεδρίου:Calgary, Canada, 24-28/6/2007
Δημοσιεύτηκε στο: International History, Philosophy and Science Teaching (IHPST) Group [University of Calgary], [2007]


 Δημιουργία εγγραφής 2013-08-30, τελευταία τροποποίηση 2014-01-09  • Προσθήκη στο προσωπικό καλάθι
  • Εξαγωγή ως BibTeX, MARC, MARCXML, DC, EndNote, NLM, RefWorks
  • Αποστολή στο Mendeley
  • Τροποποίηση της παρούσας εγγραφής
  • Αποστολή σε: