Μεταπτυχιακές Διατριβές GRI-2011-6232

Τίτλος:Advanced Technologies for Navigation in Large Amounts of Photo Content from Social Media
Εξελιγμένες Τεχνολογίες Πλοήγησης σε Μεγάλο Πλήθος Φωτογραφιών από Κοινωνικά Δίκτυα
Συγγραφείς:Καπίρης Στέφανος Μιχαήλ
Σχολή/Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής
Γλώσσα:Ελληνικά
Ημ/νία έκδοσης:2011
Περίληψη:Σκοπός της πτυχιακής ήταν η κατασκευή μίας Web 2.0 εφαρμογής (ClustTour) για την πλοήγηση σε μεγάλο όγκο φωτογραφιών με γεωγραφικές συντεταγμένες. Οι φωτογραφίες αυτές οργανώνονται σε ομάδες (clusters) και οι ομάδες αυτές παρουσιάζονται πάνω σε διαδραστικό χάρτη (Google Maps). Παράλληλα αναπτύχθηκε ένα στρώμα στην εφαρμογή Layar με τη βοήθεια του οποίου οι ομάδες παρουσιάζονται σε οθόνη (augmented reality) κινητού τηλεφώνου 4ης γενιάς (smart phone). Επιπρόσθετα η Web 2.0 εφαρμογή έχει λειτουργίες κοινωνικού χαρακτήρα όπως συγγραφή και δημοσίευση σχολίων τόσο εσωτερικά στο ClustTour όσο και στο Facebook.

The aim of the present thesis was the creation of a Web 2.0 application (ClustTour) for navigation in large amounts of photo content with geolocation medatada. Those photos are organized into clusters and those clusters are displayed on an interactive map (Google Maps). At the same time a Layar's layer was developed for representing the clusters in the screen of a smart phone device (augmented reality). There are also some social features developed like writing and publishing comments inside ClustTour or even on Facebook.
Επιβλέπων:Βακάλη, Αθηνά αναπληρώτρια καθηγήτρια
Λέξεις Κλειδιά:Clustering, Φωτογραφίες, Photos, Social Networks, Ομαδοποίηση, Κοινωνικά Δίκτυα
Σχετικά αρχεία:Πλήρες κείμενο: PDF Αρχείο με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!


 Δημιουργία εγγραφής 2011-03-08, τελευταία τροποποίηση 2015-04-30


Πλήρες κείμενο:
Κατέβασμα πλήρους κειμένου
PDF Αρχείο
με άδεια:Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!