Πτυχιακές Εργασίες GRI-2011-7192

Τίτλος:Eπεκτάσιμο σύστημα δυναμικής ένωσης προτασιακών αλγορίθμων για εξαγωγή προτάσεων σε χρήστη
Συγγραφείς:Αντάρης Στέφανος
Σχολή/Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής
Γλώσσα:Ελληνικά
Φυσική Περιγραφή:101 σελ.
Ημ/νία έκδοσης:2011
Περίληψη:Με την ραγδαία εξάπλωση των πληροφοριών και του παγκόσμιου ιστού αλλά και με τις εξελίξεις στις επιστήμες των βάσεων δεδομένων, της ανάκτησης πληροφοριών και των αποθηκών πληροφοριών, πλέον το πρόβλημα της έλλειψης πληροφοριών έχει εκλείψει. αντίθετα πλέον, επειδή έχουμε ένα τόσο μεγάλο εύρος και όγκο δεδομένων, δημιουργήσαμε τον τομέα των προτασιακών συστημάτων για να μπορούμε να φιλτράρουμε και να περιορίσουμε όλη αυτήν την ποσότητα δεδομένων και να ξεχωρίσουμε την πληροφορία που μας ενδιαφέρει ή μας αρέσει. ο τομέας όμως των προτασιακών συστημάτων έχει τα προβλήματά του. για την αντιμετώπιση μερικών από τα προβλήματα αυτά παρουσιάζουμε το σύστημα hydra το οποίο χάρη στο σχεδιασμό και την λογική λειτουργίας του αποτελεί ένα εργαλείο που διευκολύνει την έρευνα στον τομέα μιας και επιταχύνει την διαδικασία αλλαγών στο σύστημα και δεν χρειάζεται αλλαγή προγράμματος μιας και έχει μεγάλο βαθμό παραμετροποίησης.

With the rapid outspread of information and of the web and also with the breakthroughs in the fields of databases, information retrieval and data warehouses, the issue of information underflow is extinct. contrary, due to the fact that we have such a large volume and specter of data, we created the field of recommendation systems in order to filter out and limit the amount of data at our disposal, keeping only what interests us or is of use to us. nonetheless, the field of recommendation systems has its problems. in order to tackle some of those problems we present the hydra system which due to its design and functionality logic is a tool that facilitates research on the field since it accelerates the process of changing the system to one’s needs without requiring any change of code since it allows for heavy configuration of the system.
Επιβλέπων:Βακάλη, Α.
Λέξεις Κλειδιά:5. Virtual Combination of Algorithms, 3. Expansible System, 2. Recommendation Algorithms, 5. Εικονική Ένωση των Αλγορίθμων, 1. Recommendation Systems, 4. Dynamic System, 1. Προτασιακά Συστήματα, 3. Επεκτάσιμο Σύστημα, 4. Δυναμικά Συστήματα, 2. Προτασιακοί Αλγόριθμοι
Σχετικά αρχεία:Πλήρες κείμενο: PDF Αρχείο με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!


 Δημιουργία εγγραφής 2011-07-11, τελευταία τροποποίηση 2015-05-05


Πλήρες κείμενο:
Κατέβασμα πλήρους κειμένου
PDF Αρχείο
με άδεια:Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!