Πτυχιακές Εργασίες GRI-2012-8324

Τίτλος:Facebook εφαρμογή για εξατομίκευση προφίλ χρηστών πάνω σε πολυμεσική πληροφορία με χρήση μεταδεδομένων
Συγγραφείς:Χατζή Νικολέττα
Σχολή/Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής
Γλώσσα:Ελληνικά
Φυσική Περιγραφή:63 σελ.
Ημ/νία έκδοσης:2012
Περίληψη:Σκοπός αυτής της πτυχιακής είναι η δημιουργία μιας Facebook εφαρμογής, η οποία θα συλλέγει τα links που αναρτεί ο χρήστης στο προσωπικό του προφίλ. Κατόπιν, τα links αυτά θα τροφοδοτούνται σε ένα σύστημα συλλογής δεδομένων, το οποίο σε συνεργασία με διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (APIs) δημοφιλών υπηρεσιών του διαδικτύου, θα εκμαιεύει όλα τα μεταδεδομένα (metadata) που αναφέρονται σε αυτούς τους υπερσυνδέσμους. Ουσιαστικά, ο εκάστοτε χρήστης θα περιγράφεται από ένα εξατομικευμένο λεξιλόγιο, το οποίο θα χαρακτηρίζει τις προτιμήσεις του και από το οποίο θα επιλεγούν ορισμένες λέξεις με βάση τη συχνότητα εμφάνισης. Οι επιλεγμένες αυτές λέξεις θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια ως ερώτημα στην αντίστοιχη υπηρεσία με στόχο την εξαγωγή σχετικού πολυμεσικού υλικού το οποίο θα προταθεί στον χρήστη της εφαρμογής.

The purpose of this dissertation is to create a Facebook application, which will collect the links that someone posts on his personal profile. Afterwards, these links will be fed into a data collection system, which together with various application programming interfaces (APIs) from popular Internet services, will elicit all metadata referred to these hyperlinks. Essentially, each user is described by a personalized vocabulary that characterizes his preferences and from which some words will be selected based on frequency. These selected words will be then used as a query to the services used before in order to export related multimedia material that will be proposed to the user of the application.
Επιβλέπων:Βακάλη, Α.


 Δημιουργία εγγραφής 2012-03-07, τελευταία τροποποίηση 2015-04-30