Μεταπτυχιακές Διατριβές GRI-2012-8658

Τίτλος:Μελέτη εξέλιξης και ανάλυσης απόψεων από πηγές κοινωνικού Ιστού
Opinion mining and topic detection using twitter data sets
Συγγραφείς:Ράμμου Μαρία Αθανασίου
Σχολή/Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής
Γλώσσα:Ελληνικά
Ημ/νία έκδοσης:2012
Περίληψη:Η εξάπλωση των υποδομών και των υπηρεσιών του διαδικτύου και η ακόλουθη επέκταση του αριθμού των χρηστών διαμορφώνει μία παγκόσμια δυναμική, στα πλαίσια της οποίας οι χρήστες είναι σε θέση να ανταλλάσουν πληροφορίες, γνώμες, απόψεις, αλλά ακόμα και να εκφράζουν συναισθήματα δημιουργώντας δεξαμενές πληροφοριών, από τις οποίες δύναται να αντληθούν τόσο οι προβληματισμοί όσο και οι ενασχολήσεις των χρηστών, που στο σύνολό τους εκφράζουν την θεματολογία των κοινωνικών δικτύων. Η εξαγωγή καθώς και η εξέλιξη αυτής της θεματολογίας αποτελεί το αντικείμενο μελέτης των δύο πρώτων σκοπών της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Το δεύτερο τμήμα της παρούσας εργασίας, αφορά στον τρίτο σκοπό αυτής και ασχολείται με την εξαγωγή και την μελέτη των συναισθημάτων που εκφράζονται από τους χρήστες στον παγκόσμιο ιστό και συγκεκριμένα στα κοινωνικά δίκτυα. Πηγή άντλησης των δεδομένων για το πειραματικό κομμάτι της παρούσας μελέτης είναι το κοινωνικό δίκτυο του twitter. Το προγραμματιστικό κομμάτι της μελέτης έχει αναπτυχθεί σε γλώσσα προγραμματισμού python.

The present intergraded study is developed in three different scientific areas that serve three different but supplementary purposes. The main avocation is the detection of the set of the most frequent used words inside the data sets that are used in the analysis. The second purpose is to define the way that the frequent words are behaved in the timeline and the third purpose is to measure and present the sentiment that the data represent as far as the frequent words are concerned. The data sets are collected from social web sources and more specifically from twitter. The programming part of this study is developed using python.
Επιβλέπων:Βακάλη, Αθηνά καθ.
Λέξεις Κλειδιά:Κοινωνικός ιστός, Topic analysis, Twitter, Semantic web, Επικρατούσα θεματολογία, Sentiment analysis, Σημασιολογικός ιστός, Social networks, Κοινωνικά δίκτυα, Αποτύπωση συναισθήματος, Opinion mining
Σχετικά αρχεία:Πλήρες κείμενο: PDF Αρχείο με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!


 Δημιουργία εγγραφής 2012-04-25, τελευταία τροποποίηση 2015-04-30


Πλήρες κείμενο:
Κατέβασμα πλήρους κειμένου
PDF Αρχείο
με άδεια:Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!