Μεταπτυχιακές Διατριβές GRI-2013-9925

Τίτλος:Start up ομάδες και ο ρόλος των κοινωνικών μέσων ιστού στη σύσταση τους
Start up groups and the role of social media in their formation
Συγγραφείς:Σπανού Αναστασία Χαραλάμπους
Σχολή/Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση
Γλώσσα:Ελληνικά
Ημ/νία έκδοσης:2012
Περίληψη:Στην παρούσα διπλωματική εργασία, επιχειρείται η βιβλιογραφική διερεύνηση της έννοιας των μικρών ομάδων, η πορεία μέχρι την σύστασης τους, η απομακρυσμένη συνεργασία των μελών καθώς και ο ρόλος των διαδικτυακών κοινωνικών μέσω στην διαδικασία αυτή. Η αναζήτηση του βαθμού διείσδυσης των κοινωνικών δικτύων στην ανεύρεση και επιλογή μελών καθώς και η συμπερίληψη στοιχείων της προσωπικότητας στα προτασιακά συστήματα των επαγγελματικών δικτύων αποτελούν πρωταρχικό σκοπό αυτής της εργασίας. Η τεχνολογία και οι συμβατικοί μέθοδοι που κυριαρχούν στην δημιουργία και λειτουργία μιας διαδικτυακής ομάδας θα αποτελέσουν βασικά θέματα προς ανάλυση και προβληματισμό. Τέλος η τεκμηρίωση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν στη σύσταση μιας ομάδας μέσω των κοινωνικών δικτύων και της χρήσης προτασιακών συστημάτων αποτελεί έναν από τους βασικότερους στόχους της διπλωματικής με την ελπίδα οι παρατηρήσεις αυτές να συνεισφέρουν σε μελλοντικές μελέτες και έρευνες αλλά και στην βελτίωση των προτασιακών συστημάτων.

An exploration of the concept of small groups and of the remote collaboration between their members is attempted in the present M. Sc. thesis. Furthermore, an investigation of the process that leads to group formation as well as of how social networks contribute towards it. The elucidation of the role that such networks play in the detection and selection of group members, and the way through which elements of personality are integrated in recommendations systems constitute the primary purpose of the present study. Technology and conventional methods that are dominant in the creation and operation of an internet group will be primary subjects of analysis. Finally, the documentation of the deficiencies which were noted in the recommendation systems of social networks is one of the main aims of the thesis. Ultimately, the present work aspires to contribute to future studies and research in the field as well as to the improvement of recommendation systems.
Επιβλέπων:Βακάλη, Αθηνά
Λέξεις Κλειδιά:Ομάδες, Δίκτυα, Groups, Recommendations, Σύσταση, Networks
Σχετικά αρχεία:Πλήρες κείμενο: PDF Αρχείο με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!


 Δημιουργία εγγραφής 2013-01-18, τελευταία τροποποίηση 2015-04-30


Πλήρες κείμενο:
Κατέβασμα πλήρους κειμένου
PDF Αρχείο
με άδεια:Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!