Πτυχιακές Εργασίες GRI-2013-10656

Τίτλος:Περιβάλλον αποτύπωσης και ανάλυσης συναισθημάτων σε microblogs (Twitter).
Συγγραφείς:Τζάνακας Αλέξανδρος.
Σχολή/Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής
Γλώσσα:Ελληνικά
Φυσική Περιγραφή:82 σελ.
Ημ/νία έκδοσης:2013
Περίληψη:Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των συναισθημάτων που εκφράζονται στα μηνύματα των χρηστών του Twitter. Η εργασία είχε ως στόχο τη δημιουργία ενός εργαλείου που θα επιτρέπει στους χρήστες του διαδικτύου, την αναζήτηση συγκεκριμένων όρων και εκφράσεων στα μηνύματα ανταλλάσσονται μεταξύ των χρηστών του Twitter, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το οποίο επιλέγεται από το χρήστη κατά την υποβολή του ερωτήματος. Επίσης, προβλέπει την αποτύπωση αυτών των μηνυμάτων, καθώς και των αποτελεσμάτων της συναισθηματικής ανάλυσης σε χάρτη ή σε λίστα ανάλογα με την επιλογή του χρήστη για χρήση γεωγραφικών συντεταγμένων ή όχι. Εκτός από αυτό όμως δίνεται η επιλογή στο χρήστη να προβάλλει την ένταση των συναισθημάτων του κάθε μηνύματος -στην περίπτωση επιλογής του χάρτη -μέσω heat map. Η δημιουργία ενός καλαίσθητου και εύκολα προσβάσιμου γραφικού περιβάλλοντος ήταν βασική προϋπόθεση κατά τη διάρκεια ανάπτυξης της εφαρμογής, λόγω του αυξανόμενου αριθμού κινητών συσκευών οι οποίες χρησιμοποιούνται για την περιήγηση στο διαδίκτυο. Επίσης έγινε προσπάθεια να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα σενάρια χρήσης, έτσι ώστε το πρόγραμμα να έχει βλαβοανοχή. Για τη δημιουργία του εργαλείου επιλέχθηκαν κυρίως εργαλεία και γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών. Αυτά περιληπτικά είναι η PHP, η Javascript, τεχνολογίες AJAX, η jQuery, οι βάσεις δεδομένων MySQL καθώς και APIs για τη χρήση των χαρτών της Google. Τέλος έγινε χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα το οποίο επέτρεψε την υλοποίηση τεχνικών οι οποίες είναι δοκιμασμένες ότι λειτουργούν αξιόπιστα.
Επιβλέπων:Βακάλη, Αθηνά.
Λέξεις Κλειδιά:Απεικονιση, emotion, Depict, Analysis, Συναισθημα, Ανάλυση


 Δημιουργία εγγραφής 2013-05-13, τελευταία τροποποίηση 2015-04-30