Πτυχιακές Εργασίες GRI-2013-10657

Τίτλος:Συναισθηματική Ανάλυση και Οπτικοποίηση Άποψης Web 2.0 Χρηστών.: Μια Εφαρμογή για Κινητές Συσκευές.
Συγγραφείς:Jeffrey Devin-Sylvester.
Σχολή/Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής
Γλώσσα:Ελληνικά
Φυσική Περιγραφή:127 σελ.
Ημ/νία έκδοσης:2013
Περίληψη:Η εύρεση και παρακολούθηση της «κοινής γνώμης» σχετικά με κάθε είδους ζήτημα υπήρξε πάντοτε υψίστης σημασίας για τον άνθρωπο. Με την εμφάνιση του Διαδικτύου η επικοινωνία μέσω αυτού αυξήθηκε με ραγδαίους ρυθμούς αποκαλύπτοντας μια νέα αστείρευτη πηγή δεδομένων για τον κλάδο της εξόρυξης γνώμης και συναισθημάτων. Η άφιξη των μέσω κοινωνικής δικτύωσης έδωσε την δυνατότητα στους χρήστες να διατυπώνουν ελεύθερα κάθε είδους γνώμη και άποψη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην άμεση αλληλεπίδραση των χρηστών του διαδικτύου και αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο επικοινωνίας και μεταφοράς πληροφοριών σε παγκόσμια κλίμακα. Ερευνητές, επιχειρηματίες, κυβερνήσεις ή ακόμα και απλοί χρήστες μπορούν πλέον να αναλύσουν τα δεδομένα αυτά και να αποκτήσουν μια γενική ή λεπτομερής κατανόηση της κοινής γνώμης πάνω σε οποιοδήποτε θέμα. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής μπορεί να μάθει τι πιστεύουν οι υπόλοιποι χρήστες για ένα προϊόν που πρόκειται να αγοράσει, μια κυβέρνηση μπορεί να ενημερωθεί για την άποψη των πολιτών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, ενώ οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα αυτά για να βελτιώσουν τα προϊόντα τους και να τα κάνουν πιο ελκυστικά προς τους καταναλωτές. Τα πλεονεκτήματα ενός τέτοιου συνόλου δεδομένων είναι σαφώς τεράστια, ωστόσο τα δεδομένα από μόνα τους δεν είναι αρκετά για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε πλήρως την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Είναι απαραίτητο να γίνει μία ανάλυση αυτών και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί κάποια τεχνική Οπτικοποίησης Δεδομένων ώστε να πάρουμε μία σαφή εικόνα των αποτελεσμάτων. Μία τέτοια τεχνική αποτελεί και η εμφάνιση των δεδομένων πάνω σε ένα παγκόσμιο χάρτη, με βάση την προέλευσή τους (γεωγραφικές συντεταγμένες), η οποία, λόγω της φύσης των δεδομένων, αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη. Η ιδέα είναι να προσφέρεται στους χρήστες η δυνατότητα να επιλέξουν ένα θέμα συζήτησης και να αναζητήσουν τα συναισθήματα που εκφράζουν πάνω σε αυτό οι κάτοικοι μιας συγκεκριμένης τοποθεσίας. Το θέμα, το συναίσθημα και η τοποθεσία χρησιμοποιούνται ως κριτήρια αναζήτησης ανάμεσα στις αναρτήσεις του κοινωνικού δικτύου Twitter, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να εμφανίζονται δυναμικά κατηγοριοποιημένα σε ένα χάρτη παγκόσμιας εμβέλειας. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας βέλτιστης τεχνικής οπτικοποίησης δεδομένων βασιζόμενη στην προσέγγιση που αναφέρθηκε παραπάνω και η υλοποίηση αυτής σε δύο διαφορετικές πλατφόρμες κινητών συσκευών, τις Windows Phone και Android.
Επιβλέπων:Βακάλη, Αθηνά.
Λέξεις Κλειδιά:data visualization, sentiment analysis, ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά, συναισθηματική ανάλυση, οπτικοποίηση δεδομένων, mobile application development


 Δημιουργία εγγραφής 2013-05-13, τελευταία τροποποίηση 2015-04-30