Πτυχιακές Εργασίες GRI-2013-10671

Τίτλος:Ομαδοποίηση Αντικειμένων Χρησιμοποιώντας τη Μέθοδο Βελτιστοποίησης με Αποικίες Μυρμηγκιών.
Συγγραφείς:Παρδάλη Ειρήνη.
Σχολή/Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής
Γλώσσα:Ελληνικά
Φυσική Περιγραφή:97 σελ.
Ημ/νία έκδοσης:2013
Περίληψη:Εξαιτίας του ολοένα αυξανόμενου όγκου των δεδομένων, αλλά και των συνεχών απαιτήσεων των χρηστών έχει γίνει επιτακτική η ανάγκη εύρεσης νέων και εξελιγμένων τεχνικών για τη βέλτιστη ταξινόμηση των αντικειμένων αυτών σε ομάδες. Η ανάκτηση των εικόνων που βασίζονται στο περιεχόμενο μπορεί να βελτιωθεί δραματικά παρέχοντας μία καλή αρχική συσταδοποίηση των οπτικών δεδομένων. Το πρόβλημα της συσταδοποίησης των εικόνων είναι ότι η πλειοψηφία των αλγορίθμων που έχουμε μέχρι σήμερα δεν είναι ικανοί να διακρίνουν μεμονωμένες συστάδες που υπάρχουν σε διαφορετικούς χώρους χαρακτηριστικών. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε μία νέα προσέγγιση για την ομαδοποίηση υποχώρων που βασίζεται στη Μέθοδο Βελτιστοποίησης με Αποικίες Μυρμηγκιών. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος καταρρίπτει το γεγονός ότι όλες οι συστάδες ενός συνόλου δεδομένων βρίσκονται στον ίδιο χώρο χαρακτηριστικών δίνοντας διαφορετική βαρύτητα στα χαρακτηριστικά σύμφωνα με τους τοπικούς συσχετισμούς των δεδομένων κατά μήκος του κάθε χώρου διάστασης. Τα αποτελέσματα του πειράματος μας έδειξαν ότι είναι πολύ σημαντική η επιλογή χαρακτηριστικών στη συσταδοποίηση, όπως επίσης ότι υπάρχουν πολλά οφέλη από την τοπική επιλογή χαρακτηριστικών.
Επιβλέπων:Βακάλη, Αθηνά.
Λέξεις Κλειδιά:Ομαδοποίηση αντικειμένων, Community detection, Βιο – εμπνευσμένες μέθοδοι, Ομαδοποίηση υποχώρων, Bio – inspired methods Subspace clustering


 Δημιουργία εγγραφής 2013-05-14, τελευταία τροποποίηση 2015-04-30