Πτυχιακές Εργασίες GRI-2013-11054

Τίτλος:Σχεδίαση και υλοποίηση διαδραστικής εφαρμογής για περιήγηση σε πολιτιστικό φορέα: εφαρμογή για iOS πλατφόρμα.
Συγγραφείς:Χαρτοματζής Kωνσταντίνος.
Σχολή/Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής
Γλώσσα:Ελληνικά
Φυσική Περιγραφή:111 σελ.
Ημ/νία έκδοσης:2013
Περίληψη:Οι τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις επιβάλουν την άμεση αναβάθμιση και εκσυγχρόνιση των πολιτιστικών χώρων, με την ενσωμάτωση έξυπνων συσκευών και κοινωνικών δικτύων, έτσι ώστε να προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες και να γίνει πιο διαδραστική η περιήγηση στο χώρο ενός μουσείου. Η χρήση εφαρμογών, που ενσωματώνουν διαδικασίες παιχνιδιών, εικονικής ξενάγησης, επαυξημένης πραγματικότητας κάνουν πιο ελκυστική και ευχάριστη την επίσκεψη και διευκολύνουν τη διαδικασία απόκτησης νέων γνώσεων. Στην παρούσα διπλωματική εργασία σχεδιάζεται και υλοποιείται εφαρμογή πολιτιστικού περιεχομένου για το iPhone, όπου γίνεται χρήση τεχνικών gamification, κοινωνικών δικτύων, επαυξημένης πραγματικότητας και πλοήγησης. Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι έξυπνες συσκευές, έτσι ώστε, μια μελλοντική ενσωμάτωσή τους να συμβάλει στην καλύτερη ανάδειξη των πολιτιστικών χώρων και ευρημάτων, και να ενισχύσει στη διαδικασία της μάθησης.
Επιβλέπων:Βακάλη, Αθηνά.
Λέξεις Κλειδιά:παιγνιώδης, παιχνίδι, κινητή εφαρμογή, επαυξημένη πραγματικότητα, μάθηση, game, augmented reality, gamification, learning, mobile app


 Δημιουργία εγγραφής 2013-07-15, τελευταία τροποποίηση 2015-04-30