Μεταπτυχιακές Διατριβές GRI-2014-12027

Τίτλος:Business profiles and personality traits towards social network team building processes
Συνδυασμός εταιρικού προφίλ με χαρακτηριστικά προσωπικότητας για συγκρότηση ομάδων σε κοινωνικά δίκτυα.
Συγγραφείς:Ευαγγελινός Ορέστης Ιωάννη
Σχολή/Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής
Γλώσσα:Ελληνικά
Ημ/νία έκδοσης:2013
Περίληψη:Στις μέρες μας, οι επιχειρήσεις στοχεύουν στην παραγωγή προϊόντων και στην προσφορά υπηρεσιών με έναν όλο και αυξανόμενο ρυθμό. Ένας πιθανός τρόπος για να το καταφέρουν αυτό είναι με την αναθεώρηση των μεθόδων που χρησιμοποιούν για τη δημιουργία ομάδων εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι ομάδες που δημιουργούνται θα έχουν μεγαλύτερη συνοχή και θα είναι περισσότερο αποτελεσματικές. Παράλληλα, τα κοινωνικά δίκτυα είναι ευρέως διαδεδομένα και η χρήση τους τα τελευταία χρόνια βαίνει αυξανόμενη. Το LinkedIn είναι ένα κοινωνικό δίκτυο με επαγγελματική κατεύθυνση, στο οποίο οι χρήστες διατηρούν το επαγγελματικό τους προφίλ online. Επίσης, έχει παρατηρηθεί πρόοδος στην έρευνα για την αποτελεσματικότητα και την απόδοση των ομάδων, υπό το πρίσμα της σύνθεσης της προσωπικότητας των μελών που την αποτελούν. Για αυτόν τον λόγο, προτείνουμε μία νέα μέθοδο δημιουργίας ομάδων, η οποία συνδυάζει το επαγγελματικό προφίλ των χρηστών, καθώς και τα στοιχεία της προσωπικότητάς τους. Το πρώτο σχηματίζεται αντλώντας πληροφορίες από το προφίλ του χρήστη στο LinkedIn, ενώ για την εκτίμηση της προσωπικότητάς προσφέρουμε ένα ερωτηματολόγιο, ώστε να το συμπληρώσει ο εκάστοτε χρήστης. Το ερωτηματολόγιο αυτό βασίζεται στο Μοντέλο των Πέντε Παραγόντων της Προσωπικότητας (Big Five Factor Model), σύμφωνα με το οποίο η προσωπικότητα είναι συνδυασμός πέντε στοιχείων: Το να είναι κάποιος δεκτικός σε νέες εμπειρίες (Openness to Experience), η Ευσυνειδησία (Extraversion), η Εξωστρέφεια (Extraversion), η Συγκαταβατικότητα (Agreeableness) και ο Νευρωτισμός ή η Συναισθηματική Σταθερότητα (Neuroticism, or Emotional Stability). Μετά την συλλογή των δεδομένων αυτών, μπορούν να τεθούν διάφορες παράμετροι μιας ομάδας (αριθμός μελών, δεξιότητες που πρέπει να έχουν, επιθυμητά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, κτλ) και επιλέγονται οι χρήστες που ταιριάζουν στα κριτήρια αυτά. Έπειτα δημιουργούμε όλες τις δυνατές ομάδες, βρίσκουμε την ομοιότητα ανάμεσα στα μέλη της εκάστοτε ομάδας και τις ταξινομούμε βάσει αυτής της τιμής. Έχουμε σχηματίσει έναν τύπο για την ομοιότητα των μελών μιας ομάδας, η οποία λαμβάνει υπ’ όψιν έξι κριτήρια: Δεξιότητες του κάθε χρήστη, γλώσσες που μιλάει, τον επαγγελματικό κλάδο στον οποίο μπορεί να ανήκει, την τοποθεσία, το ακαδημαϊκό υπόβαθρο και την κοινωνική διασυνδεσμικότητα που έχει με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Η προτεινόμενη ομάδα έχει, ακολούθως, την μεγαλύτερη τιμή ομοιότητας.

Nowadays, businesses aim to produce products and offer services at an ever increasing rate. One way for them to achieve this is through redefined team building processes, where the teams created will be more cohesive and efficient. At the same time, the use of Social Networks has become, in recent years, quite widespread. LinkedIn is a business-oriented social network, where users have their business profile available online. Furthermore, there has been some headway in the research of team efficiency and performance, based on team personality composition. We are, therefore, suggesting a new team building method, which combines the users’ business profile, along with their personality profile. The former is drawn from each user’s LinkedIn account, while for the latter we offer a personality questionnaire, for each user to complete. The questionnaire is based on the Big Five Factor Model, which defines personality as a combination of five aspects: Openness to Experience, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness and Neuroticism. Having these data, the variables of a team can be defined (team size, skills required for the task, desired personality traits, etc). Users who match these criteria are fetched from our database. We then proceed to create all possible teams, find the similarity between each team’s members and rank them according to this value. We have devised a similarity formula, which takes into consideration six distinct criteria: Skills, languages spoken, industries in which uses may belong to, geographic location, educational background and social connectivity. The proposed team has, accordingly, the greatest similarity value.
Επιβλέπων:Βακάλη, Αθηνά αναπληρώτρια καθηγήτρια
Λέξεις Κλειδιά:χαρακτηριστικά προσωπικότηταςσυστήματα υποστήριξης αποφάσεων, personality traits, social network team building, business intelligence, δημιουργία ομάδων σε κοινωνικά δίκτυα
Σχετικά αρχεία:Πλήρες κείμενο: PDF Αρχείο με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!


 Δημιουργία εγγραφής 2014-03-28, τελευταία τροποποίηση 2015-04-30


Πλήρες κείμενο:
Κατέβασμα πλήρους κειμένου
PDF Αρχείο
με άδεια:Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!