Μεταπτυχιακές Διατριβές GRI-2014-12660

Τίτλος:Μοντέλα διάδοσης και μετάδοσης ιών για διάδοση πληροφορίας και καητγοριοποίηση χρηστών σε κοινωνικά δίκτυα
Dissemination and virus porpagation models for information propagation and user categorization in social networks
Συγγραφείς:Παπαδόπουλος Δημήτιρος Ιωάννη
Σχολή/Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής
Γλώσσα:Ελληνικά
Ημ/νία έκδοσης:2013
Περίληψη:Τα κοινωνικά δίκτυα διαδραματίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη διάδοση των πληροφοριών. Μέχρι στιγμής έχουν αναδειχθεί πολλά διαφορετικά είδη των κοινωνικών δικτύων, όπως το Facebook, το YouTube, το Instagram, το Flickr, το Twitter και τόσα άλλα. Καθένα από τα προαναφερθέντα δίκτυα προσέλκυσε το ενδιαφέρον της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας, για διαφορετικούς λόγους, και υπήρξε το έναυσμα για την συγγραφή πολλά papers με επίκεντρο τα κοινωνικά δίκτυα αυτά. Παρ 'όλα αυτά υπήρξε ένα συγκεκριμένος ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος ξεχώρισε από τους υπολοίπους και κατάφερε να αποκτήσει το μεγαλύτερο μέρος της πίτας αναφορικά με τον αριθμό των paper που γράφτηκαν και τον αριθμό των ερευνητών που ασχολήθηκαν μαζί του. Ο ιστότοπος αυτός ήταν το Twitter. Οι κύριοι λόγοι είναι τα χαρακτηριστικά του, όπως το μέγεθος των μηνυμάτων που ανταλλάσσονταν μεταξύ των χρηστών (με ανώτατο όριο τους 140 χαρακτήρες), τα replies, τα retweets, τα hashtags, η συμπεριφορά following και followed και το ανοικτό API του. Όλα τα προαναφερθέντα είναι τα χαρακτηριστικά που καθιστούν το Twitter τόσο ξεχωριστό και ενδιαφέρον για περαιτέρω έρευνα. Το Twitter μας κίνησε το ενδιαφέρον και τράβηξε την προσοχή μας, έτσι ώστε να ασχοληθούμε και να αφιερώσουμε χρόνο στη μελέτη του, όμως δεν είναι το μοναδικό κοινωνικό δίκτυο το οποίο μελετήσαμε στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής.

Social networks play a fundamental role in the diffusion of information. So far there have been emerged many different types of social media, e.g. Facebook, YouTube, Instagram, Flickr, Twitter and so many more. All of them attracted the attention of the global scientific community and lots of papers written focus on them. Nevertheless there was one particular social media site, which popped out of the page and gained the biggest part of the pie regarding paper volume written. The main reasons for that are its features, e.g. microblogging (sms-like) message length, replies, retweets, hashtags, following and followed behavior and its open API, that make Twitter so special and interesting for further research. This social media is Twitter, which, although is not the main focus of this thesis, it gained a lot of attention from our side.
Επιβλέπων:Βακάλη, Αθηνά αναπληρώτρια καθηγήτρια
Λέξεις Κλειδιά:Social media, Information, Διαδίκτυο, Κοινωνικά δίκτυα, Internet, Πληροφορία
Σχετικά αρχεία:Πλήρες κείμενο: PDF Αρχείο με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!


 Δημιουργία εγγραφής 2014-07-23, τελευταία τροποποίηση 2015-04-30


Πλήρες κείμενο:
Κατέβασμα πλήρους κειμένου
PDF Αρχείο
με άδεια:Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!