Μεταπτυχιακές Διατριβές GRI-2014-13445

Τίτλος:Development of a social networking application for analyzing technical designs.
Ανάπτυξη εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης για την ανάλυση τεχνικών σχεδίων.
Συγγραφείς:Γαλανάκης Γεώργιος Νικολάου
Σχολή/Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής
Γλώσσα:Ελληνικά
Ημ/νία έκδοσης:2014
Περίληψη:Ελληνική Περίληψη Σκοπός της διατριβής ήταν η ανάπτυξη μιας εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης για την ανάλυση τεχνικών σχεδίων που προκύπτουν από σχεδιαστικά εργαλεία CAD. Οι νέες τάσεις στα προγράμματα που χρησιμοποιούνται για εκπονήσεις τεχνικών μελετών από μηχανικούς ευνοούν την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών σε πραγματικό χρόνο. Κατά τη στιγμή της σχεδίασης είναι σημαντικό να υπάρχουν γνώμες και κριτικές από άλλους χρήστες είτε είναι εξειδικευμένοι είτε όχι με σκοπό την παρουσίαση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συμβάλλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς αυτή την κατεύθυνση. Στην εργασία παρουσιάζονται οι τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται στα μέσα με σκοπό την ανάλυση δεδομένων που προέρχονται από την αλληλεπίδραση των χρηστών και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Social networks can be used to improve the design part of a big company in which all employees that are relevant to the design process would share their opinion at the others in order to reach a quick and optimal result. In our application we present different data mining tasks over technical designs, in conjunction with natural processing language, to extract knowledge from people that using Twitter. Our goal is to highlight this particular process that will provide the best result for design.
Επιβλέπων:Βακάλη Αθηνά, Καθηγήτρια
Λέξεις Κλειδιά:Τεχνικά σχέδια, Κοινωνικά δίκτυα, Εξόρυξη δεδομένων, Social networks, Data mining, CAD
Σχετικά αρχεία:Πλήρες κείμενο: PDF Αρχείο με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!


 Δημιουργία εγγραφής 2014-11-27, τελευταία τροποποίηση 2015-04-30


Πλήρες κείμενο:
Κατέβασμα πλήρους κειμένου
PDF Αρχείο
με άδεια:Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!