Μεταπτυχιακές Διατριβές GRI-2015-14058

Τίτλος:Δημιουργία εικονικού πολυκαταστήματος για μια έξυπνη πόλη.
SmaShoC” (Smart Shopping Center), development of a virtual mall for a smart city.
Συγγραφείς:Τσακμαλής Κυριάκος Γεωργίου
Σχολή/Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση
Γλώσσα:Ελληνικά
Ημ/νία έκδοσης:2014
Περίληψη:Σκοπός τη παρούσας διπλωματικής είναι η δημιουργία μιας εφαρμογής, η οποία θα αποδεικνύει ότι τα Έξυπνα Κινητά τηλέφωνα έχουν πολλές δυνατότητες και διευκολύνουν την καθημερινότητα των χρηστών. Η εφαρμογή, που ξεκίνησε να σχεδιάζεται το καλοκαίρι του 2013, θα προσπαθήσει να κάνει μια Πόλη Εξυπνότερη μέσω διάφορων καινοτόμων πρακτικών που χρησιμοποιούνται. Η έννοια της Έξυπνης Πόλης έχει απασχολήσει την ανθρωπότητα τις τελευταίες δεκαετίες, και σχετίζεται άμεσα και έμμεσα με την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Η εφαρμογή λέγεται SmaShoC (Smart Shopping Center), και προσπαθεί να δημιουργήσει ένα “εικονικό” εμπορικό πολυκατάστημα το οποίο θα βρίσκεται στην πόλη του Σανταντέρ της Ισπανίας, όπου τα εμπλεκόμενα καταστήματα θα είναι τα τοπικά καταστήματα. Αυτό θα γίνει κάνοντας χρήση των Κοινωνικών Δικτύων για ανθρώπους, όπως είναι το Twitter, και χρήση των Κοινωνικών Δικτύων για προϊόντα, όπως είναι το Pinterest. Με τη βοήθεια του Twitter τα καταστήματα θα ενημερώνουν το κοινό για τα προϊόντα που διαθέτουν, και μέσω Pinterest θα ενημερώνουν με φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες για το κάθε προϊόν το οποίο θέλουν να προβάλουν. Επίσης, θα μπορεί ο χρήστης να γνωρίζει το μέρος στο οποίο βρίσκεται το κάθε κατάστημα και θα έχει επίγνωση αν ένα προϊόν που επιθυμεί υπάρχει σε κάποιο από τα καταστήματα. Με αυτό τον τρόπο θα δίνεται η αίσθηση ότι βρίσκεται σε ένα πολυκατάστημα. Στη συνέχεια, θα υπάρχει η δυνατότητα, να μπορεί να εντοπίσει την καλύτερη διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθήσει προκειμένου να βρει το κατάστημα. Η καλύτερη διαδρομή θα έχει ως γνώμονα την ιδανικότερη θερμοκρασία, δηλαδή για παράδειγμα το καλοκαίρι θα επιλέγεται η διαδρομή με τη χαμηλότερη θερμοκρασία (πιο δροσερή διαδρομή). Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η πληροφορία για τις θερμοκρασίας θα δίνεται από μια βάση δεδομένων η οποία ενημερώνεται μέσω κάποιων χιλιάδων αισθητήρων που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης του Σανταντέρ.

The aim of the present thesis is to create a mobile application, which will be able to prove that Smart Mobile Phones have many abilities and these could help users. The application, which I started to develop in the summer of 2013 will try to make a “City Smarter”, through innovative ideas. The concept of the Smart City is known over the last decades and is invariably affected by technological growth. The application's name is SmaShoC (Smart Shopping Center) and tries to create a “Virtual” shopping center, which is placed in the Spanish city of Santander, and consists of the local stores. This happens using Social Media for humans, like Twitter, and Social Media for products, like Pinterest. The local stores can inform the consumers about their products using Twitter and provide products' images using Pinterest. In addition, the user can be informed about the position of the store, which he/she is looking for and about which store has a specific product. In this way there is a sense that somebody is in a mall. Moreover, there is the ability to predict the best route which one must follow to find a store. The best route depends on the ideal temperature (cool routing). Finally, it should be mentioned that the information about the temperature is provided by a database which is updated by several thousand of sensors in the center of Santander.
Επιβλέπων:Βακάλη Αθηνά, Καθηγήτρια
Λέξεις Κλειδιά:Social Media, Συμμετοχικότητα, Participatory Sensing, Smart Application, Έξυπνη Εφαρμογή, Κοινωνικά Δίκτυα
Σχετικά αρχεία:Πλήρες κείμενο: PDF Αρχείο με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!


 Δημιουργία εγγραφής 2015-03-02, τελευταία τροποποίηση 2015-04-30


Πλήρες κείμενο:
Κατέβασμα πλήρους κειμένου
PDF Αρχείο
με άδεια:Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!