Πτυχιακές Εργασίες GRI-2015-14768

Τίτλος:Προσομοίωση και τεχνικές caching δικτύων κατανομής περιεχομένου
Content distribution networks' simulation and caching techniques
Συγγραφείς:Χατζηδιάκος Ανέστης
Σχολή/Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής
Γλώσσα:Ελληνικά
Φυσική Περιγραφή:64 σελ.
Ημ/νία έκδοσης:2015
Περίληψη:H καθημερινή χρήση του Internet γίνεται όλο και απαιτητική, με τους χρήστες να χρησιμοποιούν όλο και πιο βαριές εφαρμογές. Για παράδειγμα οι καθημερινές απαιτήσεις σε bandwidth του YouTube κυμαίνονται από 25ΤΒ έως 250ΤΒ, ενώ όλο και περισσότερες εφαρμογές, στις οποίες δεν θέλουμε καθυστερήσεις, βασίζονται στο web (e-learning, e-commerce κ.α.). Αυτά σε συνδυασμό με το ολοένα αυξανόμενο αριθμό των χρηστών συντελούν στην μεγάλη ροή δεδομένων στο Internet. Οι προκλήσεις αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν με έναν ασφαλή, αξιόπιστο και χαμηλού κόστους μηχανισμό, που θα επιτάχυνε την διανομή του περιεχομένου στο Web, όπως τα Δίκτυα Διανομής Περιεχομένου (CDNs). Το CDN είναι ουσιαστικά μια επικάλυψη του Internet, που αποτελείται από Αναπληρωματικούς Servers, οι οποίοι βρίσκονται σε όλο τον κόσμο, routers και άλλα στοιχεία του δικτύου. Τα οφέλη των CDNs ως προς την απόδοση και τη λειτουργικότητα έχει οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις και οργανισμούς να συνεργαστούν με παρόχους CDNs και να επενδύσουν σε μεγάλης κλίμακας υποδομές. Καθώς τα CDNs παρέχουν ολοένα και περισσότερες υπηρεσίες στους πελάτες τους, το περιβάλλον της αγοράς γίνεται πολύ πιο ανταγωνιστικό κάθε μέρα. Ωστόσο, παρατηρήσαμε την έλλειψη ενός ρεαλιστικού περιβάλλοντος προσομοίωσης για CDNs, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση των υπηρεσιών, πριν και μετά την διάθεση τους στο κοινό. Σε αυτή την εργασία παρουσιάζουμε 1) τις απαιτήσεις και τα βασικά χαρακτηριστικά για μια εφαρμογή προσομοίωσης CDN, η οποία λαμβάνοντας υπόψη την υποδομή του Διαδικτύου να επιτρέπει στο χρήστη να πραγματοποιεί προσομοιώσεις με διαφορετικές παραμέτρους 2) μια παραθυρική διεπαφή χρήστη, για την ρύθμιση των παραμέτρων της προσομοίωσης, η οποία πραγματοποιείται αυτόματα 3) τεχνικές caching σε CDNs γενικά άλλα και συγκεκριμένα στην εφαρμογή προσομοίωσης.

Everyday Internet use becomes more and more demanding, since users are increasingly using "resource-hungry" applications. A typical example is YouTube with its bandwidth requirements ranging from 25TB to 250TB every day. At the same time more and more applications are web based (e-learning, e-commerce, etc.) and sensible to delays. These combined with the growing number of users contribute to excessive data traffic on the Internet. These challenges can be addressed by a secure, reliable, low cost mechanism to accelerate the distribution of content on the Web, such as Content Distribution Networks (CDNs). A CDN is a network covering (overlay) the Internet which is consisted by Surrogate Servers, distributed worldwide, routers and other network components. The CDNs' advantages in performance and functionality has led many bussinesses and organisations to cooperate with CDNs and invest in large-scale infrasrtucture. As the CDNs provide more and more services to their customers, the market environment becomes much more competitive every day. However we should notice the lack of a realistic simulation environment for CDNs, which could be used to simulate services, before and after their release to the public. At this paper we present 1) the characteristics, requirements and essential features for an application simulating a CDN and taking into account the Internet's infrastructure and allows the user to run simulations with diferent parameters 2) windows user interface, to regulate parameters of the simulation, carried out automatically 3) caching techniques at CDNs and specifically at the simulation application.
Επιβλέπων:Αθηνά Βακάλη
Λέξεις Κλειδιά:ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ, simulation, ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ CACHING, caching, content distribution network
Σχετικά αρχεία:Πλήρες κείμενο: PDF Αρχείο


 Δημιουργία εγγραφής 2015-06-01, τελευταία τροποποίηση 2015-07-23


Πλήρες κείμενο:
Κατέβασμα πλήρους κειμένου
PDF Αρχείο