Πτυχιακές Εργασίες GRI-2015-15540

Τίτλος:Σχεδίαση και υλοποίηση web διαδραστικής εφαρμογής για αξιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου και κοινωνικών μέσων
Design and implementation of a web interactive application for exploiting cultural content and social media
Συγγραφείς:Χαριστός Γεώργιος
Σχολή/Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής
Γλώσσα:Ελληνικά
Φυσική Περιγραφή:78 σελ.
Ημ/νία έκδοσης:2015
Περίληψη:Σκοπός αυτής της διπλωματικής είναι η ανάδειξη του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου μέσω της ανάπτυξης ενός διαδικτυακού ιστοτόπου, που θα επιτρέπει στον χρήστη να περιηγηθεί στις πόλεις της Ευρώπης και τα Φεστιβάλ Κινηματογράφου που έχουν διεξαχθεί, απο το σπίτι του χωρίς κανένα κόστος. Με την ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου σχεδόν όλος ο κόσμος χρησιμοποιεί την τεχνολογία αυτή για να αντλήσει πληροφορίες, να ψυχαγωγηθεί, να επικοινωνήσει με άλλους συνανθρώπους αλλα κυρίως να γνωρίσει άλλους πολιτισμούς, διότι η περίοδος που διανύουμε είναι δύσκολη οικονομικά για την πραγματοποίηση ταξιδιών. Πολιτιστικοι φορείς, μουσεία, στρέφονται στην χρήση της τεχνολογίας και των μεθόδων της, όπως για παράδειγμα τα κοινωνικά δίκτυα, τεχνικές gamification, για να πετύχουν το μέγιστο επίπεδο πληροφόρησης και διάδρασης των χρηστών. Ένα κομμάτι του πολιτιστικού περιεχομένου είναι και τα φεστιβάλ κινηματογράφου που διεξάγονται παγκοσμίως, τα οποία συνδέονται άμεσα με την πολιστική κληρονομιά που έχει κάθε πόλη-χωριό-πρωτεύουσα που διεξάγεται το φεστιβάλ κινηματογράφου. ‘Εχουν αναπτυχθεί τεχνολογίες με ανοιχτά δεδομένα για παράδειγμα η Europeana, τα οποία διατίθενται στο διαδίκτυο και είναι διαθέσιμα στο απλό κοινό ή ακόμα και σε προγραμματιστές πληροφοριακών συστημάτων, οι οποίοι θα τα χρησιμοποιήσουνε για τον εμπλουτισμό της γνώσης, μαζί με τεχνικές gamification για την ενεργητική μάθηση των επισκεπτών του συστήματος. Μεγάλο ρόλο έπαιξαν και τα κοινωνικά δίκτυα πάνω στα οποία βασίστηκε ολόκληρη η ιδέα του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου όπως για παράδειγμα το Flickr.

The purpose of this project is the promotion of digital cultural content through the development of a web site that will allow the user to navigate the cities of Europe and the International Film Festival conducted, from home without any cost . With the rapid development of the internet almost everybody uses this technology to derive information, entertain , communicate with other fellow humans but especially to get to know other cultures , because the financial situation today is difficult for trips . Cultural institutions , museums, turning to the use of technology and its methods , such as social networks , gamification techniques to achieve the maximum level of information and interaction of users. A piece of cultural content is film festivals taking place worldwide, which are directly associated with cultural heritage which has every town - village - capital that the film festival takes place. They have developed technologies with open data for example Europeana, which are available online and are available in plain public or even to developers of information systems , which will use them to enrich the knowledge, with gamification techniques for active learning of visitors . Large role played and social networks on which was based the whole idea of digital cultural content such as the Flickr.
Επιβλέπων:Βακάλη, Αθηνά
Λέξεις Κλειδιά:digital cultural heritage, φεστιβάλ κινηματογράφου, europeana, social network, gamification, ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά, κοινωνικά δίκτυα, film festival
Σχετικά αρχεία:Πλήρες κείμενο: PDF Αρχείο με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!


 Δημιουργία εγγραφής 2015-12-04, τελευταία τροποποίηση 2015-12-06


Πλήρες κείμενο:
Κατέβασμα πλήρους κειμένου
PDF Αρχείο
με άδεια:Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!