Μεταπτυχιακές Διατριβές GRI-2015-15640

Τίτλος:A brand ranking framework on social media
Ένα πλαίσιο κατάταξης της επιχειρηματικής επωνυμίας στα κοινωνικά μέσα
Συγγραφείς:Σεραφή Αννα Τριαντάφυλλου, Αρβανιτίδης Αλέξανδρος Νικολάου
Σχολή/Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής
Γλώσσα:Αγγλικά
Ημ/νία έκδοσης:2014
Περίληψη:Στον πλέον ανταγωνιστικό κόσμο του διαδικτύου στρέφονται όλο και περισσότερο μεγάλες επιχειρήσεις για να διαφημίσουν τα προϊόντα τους. Η ισχυρή παρουσία των επώνυμων επιχειρήσεων ή αλλιώς brands στα social media είναι μείζονος σημασίας για την εξασφάλιση της δέσμευσης των πελατών τους καθώς και για να διαφημίσουν νέα προϊόντα εύκολα στο διαδίκτυο. Η στροφή αυτή έχει δώσει έναυσμα σε άλλες επιχειρήσεις να ερευνούν στατιστικά στοιχεία γύρω από την παρουσία των brands στα κοινωνικά δίκτυα. Στα υπάρχοντα συστήματα οι χρήστες μπορούν να δουν στατιστικά στοιχεία ή ακόμα και να κάνουν συγκρίσεις ανάμεσα σε διαφορετικές επιχειρήσεις. Τέτοια συστήματα είναι ως επί το πλείστον εμπορικά. Εμπνεόμενοι από μία τέτοια υπηρεσία, θελήσαμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο κατάταξης των επιχειρήσεων στα κοινωνικά μέσα. Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η παρακολούθηση του προφίλ επιχειρήσεων στο Twitter, διατηρώντας δεδομένα που δείχνουν τον κοινωνικό αντίκτυπο των επιχειρήσεων στα κοινωνικά μέσα. Τα σημεία μέτρησης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με το είδος της πληροφορίας που παρέχουν για την εκάστοτε επιχείρηση σε υποκειμενικά ή αντικειμενικά χαρακτηριστικά και σε στατιστικές μετρικές. Η μέτρηση αυτών των χαρακτηριστικών οδηγεί στην βαθμονόμηση κάθε επιχείρησης, με βάση τη λύση ενός αλγορίθμου πολλαπλών κριτηρίων, δείχνοντας ένα συνολικό σκορ του κοινωνικού αντίκτυπού της. Οι βαθμονομημένες επιχειρήσεις εν συνεχεία κατατάσσονται αναλόγως. Το αποτέλεσμα αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που οπτικοποιεί τη λίστα με τις πιο δημοφιλείς επιχειρήσεις στο Twitter και επιτρέπει στο χρήστη να ενημερώνεται με σημαντικά στατιστικά στοιχεία. Η ευελιξία της εφαρμογής και η ποικιλία των αποτελεσμάτων παρέχει στον τελικό χρήστη λειτουργικότητα που δεν είχε πριν. Ως ένα εργαλείο κοινωνικής κατάταξης στο διαδίκτυο, η εφαρμογή δείχνει ότι η διαδικασία κατάταξης αλλάζει δραματικά, όταν διαφορετικά δεδομένα εισόδου δίνονται στον αλγόριθμο. Η μελέτη διαφόρων περιπτώσεων δείχνει ότι η κοινωνική παρουσία μιας επιχείρησης επηρεάζεται σημαντικά από τα διάφορα μετρηθέντα χαρακτηριστικά (υποκειμενικά, αντικειμενικά ή στατιστικές μετρικές).

In the competitive world of famous brands, strong presence in social media is of major importance for such large companies to ensure customer engagement and to advertise new products easily on the web. On that path, many systems have been built, in order to provide such functionality to famous brands. The end-users can watch their company’s web profile, see statistics or make comparisons between other companies. In this project Twitter streaming API is used to track 400 famous brands on Twitter, keeping important data about them, that show their interaction with users or what individual users think about the company. After measuring 3 categories of social impact factors (subjective, objective, metrics), a score is assigned to each brand via a multi-criteria algorithm. The brands are then ranked accordingly. The result of this work is a web application which visualizes the list of the most social brands on Twitter and allows the user to be informed of important statistics. Different case studies show that the social presence of a brand is influenced by those impact factors.
Επιβλέπων:Βακάλη, Αθηνά καθηγήτρια
Λέξεις Κλειδιά:Ανάλυση πολλαπλών κριτηρίων, Aνάλυση συναισθήματος, Twitter, multicreteria analysis, Sentiment analysis
Σχετικά αρχεία:Πλήρες κείμενο: PDF Αρχείο με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!


 Δημιουργία εγγραφής 2015-12-31, τελευταία τροποποίηση 2017-04-11


Πλήρες κείμενο:
Κατέβασμα πλήρους κειμένου
PDF Αρχείο
με άδεια:Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!